2018 års jury. Foto: Stefan Tell

Normally at this time of day the King liked to chat with the Philosopher Royal over a cup of coffee and a biscuit, discussing things like why toast always fell on the buttered side or whether flies looped the loop before landing on the ceiling...

 

Jury med bred kompetens

Mottagarna av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne utses av en jury med bred kompetens inom internationell barn- och ungdomslitteratur, läsfrämjande insatser och barns rättigheter. Juryn består av tolv ledamöter: Litteraturforskare, författare, illustratörer, bibliotekarier och recensenter. En ledamot representerar Astrid Lindgrens familj.

Juryledamöterna utses av Statens kulturråd för fyra år i taget. Som längst kan de sitta i tolv år. På så sätt får juryarbetet den kontinuitet och integritet som behövs.

Juryn utser nomineringsinstanser
För att få en världsomspännande överblick bjuder juryn in organisationer från hela världen att nominera kandidater. Organisationerna ska ha god kunskap om författare, illustratörer, berättare och läsfrämjande verksamhet i sina länder eller regioner. Juryn kan själv lägga till egna nomineringar. Priset kan inte sökas.

Hårt arbete innan beslut om pristagare
Varje år går juryn igenom de hundratals förslag som kommer in från nominatorerna. Juryn granskar, läser och diskuterar nomineringarna som representerar högsta konstnärliga kvalitet. I mars offentliggör sedan juryn årets pristagare.

Grunden för juryns arbete är de förslag på kandidater som inkommit från nomineringsinstanserna. Genom dessa får juryn kunskap om den enorma litteraturskatt som finns världen över. Nomineringsinstanserna informerar om vad som skrivs och om vad som läses och ger juryn en inblick i det oerhörda arbete som genomförs i läsfrämjande verksamheter just nu i olika delar av världen.