Annika Edlund. Foto: Stefan Tell
 

Annika Edlund

Född 1956 i Linköping. Barnbibliotekarie och litteraturpedagog verksam vid Grubbebiblioteket i Umeå.

Annika Edlund ansvarar för barnbiblioteksverksamheten vid Grubbebiblioteket, ett kombinerat folk- och skolbibliotek som drivs på intraprenad.  Hon arrangerar bland annat sagostunder, bokprat och ”bibliotekskurser” för förskolebarn och grundskoleelever, och ansvarar även för övrig program- och utställningsverksamhet. Hon presenterar också nya barn- och ungdomsböcker för lärare och andra litteraturförmedlare i samarbete med Svensk Bibliotekstjänst. 

Annika Edlund har ett starkt engagemang för läsfrämjande och har arbetat i många år med att stimulera barns och ungdomars läslust. 2001 utsågs hon till Årets Barnbibliotekarie.  

Hon driver och utvecklar kulturföreningarna Krumelur – föreningen för unga ord i norr, och kooperativet Pilgatan, en bokhandel och café med en omfattande och välbesökt programverksamhet. Hon arrangerar också skrivarverkstäder för barn och ungdomar och bloggar kring barn- och ungdomslitteratur. 

Annika Edlund är dessutom utbildad förskollärare och har 17 års erfarenhet av barnpedagogik.

Är gift med Janne, som också är en storläsare och delar intresset för litteratur och folkbildning. Tillsammans har de fyra barn och tre barnbarn.

Intervju med Annika Edlund, här.