Elina Druker
 

Elina Druker

Född 1970 i Helsingfors. Docent i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Forskare, skribent och kritiker.

Elina Druker är forskare med betydande erfarenhet av barn- och ungdomslitteratur med särskild tonvikt på bilderböcker. I avhandlingen Modernismens bilder. Den moderna bilderboken i Norden (2008) undersökte hon bilderbokens modernism under 1940- och 1950-talen. Hon undervisar och föreläser i litteraturvetenskap, barn- och ungdomslitteratur samt intermedialitet, och har publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar och publikationer om barnlitteratur, modernism och avantgarde.

Elina Druker gav nyligen ut sin monografi Eva Billow. Bilderbokskonstnär och författare (Makadam 2014) och är medredaktör för en rad antologier, senast Children’s Literature and the Avant-Garde (John Benjamins 2015). Idag sitter hon i redaktionsrådet för den kommande svenska barnlitteraturens historia, ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitet och Svenska barnboksinstitutet.

Hon ingår också i ett internationellt nätverk med bilderboksforskare, och var tidigare styrelsemedlem i det Nordforsk-finansierade forskarnätverket NorChilnet 2003-2006.