Henry Ascher. Foto: Stefan Tell
 

Henry Ascher

Född 1953 i Göteborg. Överläkare och docent i barnmedicin, ordförande i Svenska barnläkarföreningens arbetsgrupp för flyktingbarn.

Henry Ascher är dessutom professor vid Nordic School of Public Health i folkhälsovetenskap med inriktning Flyktingskap, migration och hälsa. Han är en av grundarna av Rosengrenska – Röda korsets vårdförmedling för papperslösa flyktingar, och har också uppmärksammats för sitt arbete med apatiska flyktingbarn. Idag bedriver han forskning om och med papperslösa barn för att undersöka deras vardagsstrategier under väldigt pressade förhållanden. Han arbetar för närvarande på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och vid flyktingbarnteamet på Angereds Närsjukhus.

Henry Ascher har medverkat i flera böcker och artiklar på temat barns hälsa och mänskliga rättigheter. Han har tidigare suttit med i Diskrimineringsombudsmannens råd.

Under 20 år arbetade han på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg, främst med mag- tarm- och leversjuka barn. Där undervisade han också om barnkonventionen och barn rättigheter för läkarstudenter och var med om att starta Centrum för barns rätt till hälsa, med syftet att försöka arbeta mer målmedvetet med ett barnrättighetsperspektiv i vardagsarbetet på sjukhuset.

2005 belönades han med Claes Carlsten-stipendiet "för sitt fleråriga engagerade arbete med utsatta barns, ungdomar och familjers hälsa genom bland annat vård till gömda flyktingbarn och deras familjer, arbete för barns rätt att utifrån FN:s barnkonvention bli hörda och få inflytande i vården samt kunskaps- och opinionsbildande arbete för att öka förståelsen för dessa gruppers situation".

2008 mottog han Solstickepriset ”för sitt arbete att alla barn, som permanent eller tillfälligt vistas i Sverige ska tas om hand enligt de rättigheter de har i FN:s Barnkonvention.”

Henry Ascher är väldigt intresserad av kultur och barnkultur. En gång i tiden ville han bli skådespelare, ett intresse som hans dotter ärvt.

Intervju med Henry Ascher, här.