Lena Kåreland. Foto: Stefan Tell
 

Lena Kåreland

Född 1940. Fil.dr. och professor em. i svenska vid Uppsala universitet. Forskare och litteraturkritiker.

Lena Kåreland är professor emerita i svenska med inriktning mot didaktik och litteraturvetenskaplig ämnesteori. Hennes forskning ligger huvudsakligen inom det litteratursociologiska området och är främst inriktad på barnlitteratur. Avhandlingen Gurli Linders barnbokskritik (1977) är exempel på presshistorisk forskning och en del i kartläggandet av den svenska barnbokens historia. Ett annat av Lena Kårelands forskningsområden är studiet av bilderböcker och ungdomslitteratur samt samspelet mellan barn- och vuxenlitteratur, vilket studerats bland annat i Modernismen i barnkammaren (1999) och Inga gåbortsföremål (2009).

Författare som hon särskilt uppmärksammat är Lennart Hellsing i En sång för att leva bättre (2002), Tove Jansson i Livsvandring i tre akter (1994), tillsammans med Barbro Werkmäster, och George Sand i Att älska – det är allt (2014). Hon har i olika forskningsprojekt undersökt barnlitteraturen i skolan, bland annat i förhållande till genus samt skönlitteraturens roll i lärarutbildningen.

Lena Kåreland har skrivit ett 15-tal böcker med fokus på barn- och ungdomslitteratur, och har publicerat ett stort antal artiklar och uppsatser i såväl svenska som utländska tidskrifter och antologier. Hon ingår i det vetenskapliga rådet för Svenska barnboksinstitutets projekt att skapa ett verk om den svenska barn- och ungdomslitteraturens historia och recenserar svensk och utländsk barn- och ungdomslitteratur i Svenska Dagbladet.

Hon belönades av Svenska akademien 2011, tilldelades Gulliver-priset 1998 och mottog Karin Westman Berg-stipendiet år 2013.

Lena Kåreland bor i Uppsala, har tre barn och två barnbarn.