Juryledamot Maria Lassén-Seger. Foto: Stefan Tell
 

Maria Lassén-Seger

Född 1967 i Jakobstad, Finland. Fil. dr. i engelska språket och litteraturen vid Åbo Akademi. Ledande informationsspecialist, forskare, föreläsare och kritiker.

Maria Lassén-Seger är ledande informationsspecialist vid Humanistiska biblioteket, Åbo Akademi. Vid sidan av biblioteksarbetet har hon specialiserat sig på barn- och ungdomslitteratur. Sin doktorsavhandling skrev hon inom det tvärvetenskapliga barnlitteraturprojektet Chilpa vid Åbo Akademi och i avhandlingen Adventures into Otherness: Child Metamorphs in Late Twentieth-Century Children’s Literature (2006) utforskar hon förvandlingsmotivet i engelskspråkig barnlitteratur.

Maria Lassén-Seger undervisar, föreläser och skriver om barn- och ungdomslitteratur i såväl vetenskapliga som fortbildande sammanhang. Hon är litteraturkritiker för bl.a. Hufvudstadsbladet, Opsis Barnkultur, Lysmasken.net och Barnebokkritikk.no och har även redigerat böckerna Till en evakuerad igelkott (2012), BY: Finnish illustrations for Children (2014) och Empowering transformations: Mrs Pepperpot revisited (2014).

Hon har varit styrelsemedlem för Finlands Barnboksinstitut 2004-2012 samt för forskarnätverket NorChilnet 2001-2006. Idag ingår hon i redaktionsrådet för tidskriften Children’s Literature in Education samt bokserien Children’s Literature, Culture, and Cognition och recenserar facklitteratur samt fungerar som sakkunnig för flertalet vetenskapliga barnlitteraturtidskrifter. 2010 tilldelades Lassén-Seger Hagforsmedaljen av Svenska Folkskolans Vänner ”såsom erkänsla för förtjänstfull gärning till förmån för den svenska kulturen”.

Hon bor med sin man Robert Seger, fotograf, och sin son i ett trähus mitt i Åbo. När hon inte sitter hemma och läser gillar hon att gå långa promenader.