Välkommen att nominera

Senaste datum att skicka in nomineringar för 2021 års pris var den 15 maj 2020. Läs mer här.

"I'm going to draw a picture on my blackboard" said Kenny, one morning, "and call it A Dream".

 

Nomineringar

Arbetet med att finna rätt pristagare börjar redan i januari året innan. Då öppnar vi för att nominera till kommande års pris. De nominerade kandidaterna presenteras i oktober på bokmässan i Frankfurt. Varje år på våren meddelar juryn vem som får priset.

December – juryn bestämmer vilka som får nominera
Minst sex månader innan nomineringstiden går ut ska juryn slå fast vilka instanser i världen som har rätt att nominera kandidater till priset. Det betyder att juryn senast i december reviderar och kompletterar listan över nomineringsinstanser.

Januari - inbjudan skickas ut
I januari skickar juryn ut en inbjudan till nomineringsinstanser runt om i världen att föreslå kandidater till nästa års pris. I inbjudningsbrevet framgår hur många kandidater och i hur många kategorier varje instans får nominera. Inbjudan anger också vilket material som ska skickas in för att nomineringen ska vara komplett och godkännas av juryn. Nomineringsinstanserna arbetar sedan med att utse och samla in material om sina kandidater.

Maj - nomineringsförslagen kommer in
Senast den 15 maj ska nomineringarna ha inkommit till litteraturprisets kansli. Juryn kan välja att inte beakta nomineringar som kommer in för sent eller som är ofullständiga. Alla inkomna nomineringar diarieförs på Kulturrådet och är därmed allmänna handlingar.

Maj -  augusti – granskning och komplettering av nomineringar
När förslagen från nomineringsinstanserna har inkommit sammanställer kansliet nomineringsmaterialet. Juryns uppgift är att läsa, granska och begära in kompletteringar.

Oktober – nomineringarna inför nästa års pris offentliggörs
Nu har de inkomna nomineringarna granskats och godkänts och juryn har lagt till egna nomineringar. Den kompletta listan över nomineringar inför nästa års pris publiceras därefter här på webbplatsen.

Oktober - februari - läsning, fördjupning, värdering
Från oktober till februari läser och diskuterar juryn inkomna handlingar. Juryn sammanträder regelbundet och håller kontinuerlig kontakt med varandra och kansliet. Provöversättningar, utredningar och läsexemplar beställs.

Mars/April - pristagare utses
Säsongens sista jurymöte hålls i slutet av mars eller i början av april. Då fattar juryn årets och den långa urvalsprocessens slutgiltiga beslut: vem eller vilka som får årets litteraturpris till Astrid Lindgrens minne. Beslutet offentliggörs av juryn vid en presskonferens direkt efter jurymötet.

Försommaren: pristagarvecka och prisutdelning
Prisutdelningen hålls i maj i Stockholm. I samband med prisutdelningen arrangeras kringaktiviteter för läsfrämjare, lärare, barn och unga, politiker och journalister.