Praktiskt om att nominera

Nomineringen skickas in per post eller görs online här på webbplatsen senast den 15 maj. Läs mer om reglerna och ladda ner nomineringsformuläret här.

"I'm going to draw a picture on my blackboard" said Kenny, one morning, "and call it A Dream".

 

Nomineringar

I mars varje år får världen veta vem som får Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Men arbetet med att finna rätt pristagare börjar redan i januari året innan. Nu är nomineringsprocessen för 2020 års pris öppnad. Sista dagen för att nominera är den 15 maj. De nominerade kandidaterna för 2020 presenteras på bokmässan i Frankfurt i oktober 2019.

December – juryn bestämmer vilka som får nominera
Minst sex månader innan nomineringstiden går ut ska juryn slå fast vilka instanser i världen som har rätt att nominera kandidater till priset. Det betyder att juryn senast i december reviderar och kompletterar listan över nomineringsinstanser.

Januari - inbjudan skickas ut
I januari skickar juryn ut en inbjudan till nomineringsinstanser runt om i världen att föreslå kandidater till nästa års pris. I inbjudningsbrevet framgår hur många kandidater och i hur många kategorier varje instans får nominera. Inbjudan anger också vilket material som ska skickas in för att nomineringen ska vara komplett och godkännas av juryn. Nomineringsinstanserna arbetar sedan med att utse och samla in material om sina kandidater.

Maj - nomineringsförslagen kommer in
Senast den 15 maj ska nomineringarna ha inkommit till litteraturprisets kansli. Juryn kan välja att inte beakta nomineringar som kommer in för sent eller som är ofullständiga. Alla inkomna nomineringar diarieförs på Kulturrådet och är därmed allmänna handlingar.

Maj -  augusti – granskning och komplettering av nomineringar
När förslagen från nomineringsinstanserna har inkommit sammanställer kansliet nomineringsmaterialet. Juryns uppgift är att läsa, granska och begära in kompletteringar.

Oktober – nomineringarna inför nästa års pris offentliggörs
I september har de inkomna nomineringarna granskats och godkänts och juryn har lagt till egna nomineringar. Den kompletta listan över nomineringar inför nästa års pris publiceras därefter här på webbplatsen.

Oktober - februari - läsning, fördjupning, värdering
Från oktober till februari läser och diskuterar juryn inkomna handlingar. Juryn sammanträder regelbundet och håller kontinuerlig kontakt med varandra och kansliet. Provöversättningar, utredningar och läsexemplar beställs.

Mars - pristagare utses
Säsongens sista jurymöte hålls i slutet av mars. Då fattar juryn årets och den långa urvalsprocessens slutgiltiga beslut: vem eller vilka som får årets litteraturpris till Astrid Lindgrens minne. Beslutet offentliggörs av juryn vid en presskonferens direkt efter jurymötet.

Försommaren: pristagarvecka och prisutdelning
Prisutdelningen hålls i maj i Stockholm. I samband med prisutdelningen arrangeras kringaktiviteter för läsfrämjare, lärare, barn och unga, politiker och journalister.