Nomineringsprocess till 2003 års pris

Det första priset , som delades ut 2003, baserades på juryns egna nomineringar eftersom nomineringsinstanser världen runt inte hade hunnit utses då.