Nominatorer till Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

För att hitta det mest intressanta och nyskapande från alla kulturer behövs kunskap från hela världen. Därför bjuder juryn varje år in expertorganisationer som får nominera sina kandidater.

Vad ska nomineringsinstanserna kunna?
Instanserna ska ha den djupaste och bredaste kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. 

Nominatorerna ska vara internationella, nationella och regionala instanser som organisationer och forskningsinstitutioner med anknytning till barn- och ungdomslitteratur och läsfrämjande.

Exempel på nominatorer kan vara barnboksinstitut, författar- och illustratörsorganisationer, barnavdelningar och barnlitteraturcentra vid nationella bibliotek, tidigare pristagare m.fl.

I de länder som inte har några liknande instanser har kulturministerier bjudits in att nominera. Förutom nominatorerna har även juryn rätt att föreslå kandidater.

Hur utses nomineringsinstanserna?
Alla länder i världen ges möjlighet att nominera, för att få en chans att presentera sin barn- och ungdomslitteratur och sina läsfrämjande insatser. Juryn har kartlagt organisationer och institutioner med god överblick över författare, illustratörer, berättare och läsfrämjande verksamhet i sina länder eller regioner.

Minst sex månader innan nomineringstiden går ut slår juryn fast vilka instanser som ska få rätt att nominera i nästa nomineringsomgång. Då reviderar och kompletterar juryn listan över nomineringsinstanserna.

Kansliet för litteraturpriset tar gärna emot nya förslag på kvalificerade nominatorer.

Aktuella nomineringsinstanser