Ibland läser man en bok som inte bara är bra, utan också kommer till en precis när man behöver den som mest och dröjer sig kvar länge.

Fler Lindgren-pris

Astrid Lindgren-priset instiftades av Rabén & Sjögren den 14 november 1967 på Astrid Lindgrens 60-årsdag. Priset har sedan dess delats ut årligen för förtjänstfullt författarskap inom barn- och ungdomslitteraturen. Prissumman är 50 000 kronor.

Samfundet De Nios Astrid Lindgren-pris är ett litterärt pris som instiftades i samband med Astrid Lindgrens 90-årsdag. Priset delades ut första gången 1997 och är på 125 000 kronor (2007). Det utdelas till forskare och författare inom området barn- och ungdomsböcker.

 
Porträtt på Astrid Lindgren, foto: Foto: Bo-Aje Mellin/SVT

Bra litteratur ger barnet en plats i världen...

...och världen en plats i barnet. 

Astrid Lindgren är en av Sveriges mest betydelsefulla författare och hennes verk finns översatta till fler än 90 språk. Hon förnyade barnlitteraturen och kombinerade konstnärlig integritet med engagemang för barns och ungas rättigheter.

Astrid Lindgren avled 2002, 94 år gammal, men hennes berättelser kommer att leva för alltid. För att hedra hennes minne och för att öka intresset för barn- och ungdomslitteraturen i världen har Sveriges regering instiftat ett internationellt pris i hennes namn, Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.

Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne delas ut årligen. Prissumman är fem miljoner svenska kronor, vilket gör det till världens största internationella barn- och ungdomslitteraturpris. Prissumman signalerar att barns och ungas läsning är av största vikt. Summan ska också inspirera verksamma inom området.

Priset delas ut till författare, illustratörer, berättare och läsfrämjare. Priset kan ges till en eller flera mottagare, oavsett språk eller nationalitet.

Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne administreras av Statens kulturråd.

Svenska folkets pris till världen
Barnlitteratur har en förmåga att öka förståelsen och utbytet mellan kulturer och människor. Att barn och unga har tillgång till litteratur är en förutsättning för demokrati och öppenhet. Barns rättigheter på global nivå är grunden för vårt arbete. Den uppmärksamhet priset ger leder till fler översättningar och till att fler barn får tillgång till litteratur av högsta kvalitet.

I Astrid Lindgrens anda
Astrid Lindgren talade för fred och demokrati och mot alla former av våld. Hon deltog i samhällsdebatten som opinionsbildare i tal och tidningsartiklar. Hennes djupt humanistiska anda genomsyrar även hennes böcker. Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne ges till personer och organisationer som verkar i hennes anda och som värnar demokratiska värderingar.

Barn har rätt till god litteratur – underhållande, nyskapande, provokativ och komplex. Astrid Lindgren var en förgrundsgestalt i utvecklingen av barnlitteraturen som konstform. I verk som Mio min Mio och Bröderna Lejonhjärta och inte minst genom den revolutionära Pippi Långstrump vidgade hon gränserna för barnlitteraturen. Litteraturpriset till hennes minne belönar konstnärlig verksamhet av högsta kvalitet.

Litteratur i ordets vidaste bemärkelse
Författare belönas för hela sitt författarskap, inte för enskilda verk. Men man behöver inte ha skrivit ett ord för att komma ifråga – även illustratörer och berättare kan belönas. Priset kan också delas ut till personer eller organisationer som arbetar med att stimulera barns och ungas läsande. Endast nu levande personer kan få priset.

Så utses pristagarna
Pristagarna utses av en jury med bred kompetens inom internationell barn- och ungdomslitteratur, läsfrämjande och barns rättigheter. Bland de 12 medlemmarna finns författare, litteraturkritiker och litteraturvetare, illustratörer och bibliotekarier. En medlem representerar Astrid Lindgrens familj.

För att stärka det globala perspektivet utser juryn varje år institutioner och organisationer från hela världen som får nominera priskandidater. Gemensamt för nomineringsinstanserna är att de har en god överblick över och kunskap om författare, illustratörer, berättare och läsfrämjande verksamheter i sina länder eller regioner.

Inbjudan att nominera kandidater skickas ut i januari varje år. Nomineringarna ska ha inkommit till kansliet senast den 15 maj. Även tidigare pristagare och juryn kan nominera kandidater. Det går inte att ansöka om litteraturpriset.

Prisutdelning när Sverige är som vackrast
Juryn tillkännager vinnaren av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne i samband med sitt avslutande möte i mars. Priset delas ut i Stockholm i slutet av maj/början av juni, när Sverige är som vackrast.