10-års jubileum för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

"En barndom utan böcker, det vore ingen barndom. Det vore att vara utestängd från det förtrollade landet, där man kan hämta den sällsammaste av all glädje." 
Astrid Lindgren

År 2012 firade Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 10 år. Då hade ett decennium gått sedan Sveriges mest kända och översatta författare Astrid Lindgren gick bort och den svenska regeringen beslutade att instifta ett årligt pris om fem miljoner kronor för att hedra hennes minne och för att skapa internationell uppmärksamhet kring barn- och ungdomslitteratur.

I 10 år har världens största barn- och ungdomslitteraturpris delats ut till författare, illustratörer och läsfrämjare som verkar i Astrid Lindgrens anda. Högsta konstnärliga kvalitet har varit juryns utgångspunkt i den urvalsprocess som leder fram till tillkännagivandet av årets pristagare. Nomineringsinstanser med specialkunskaper i frågor som rör barn- och ungdomslitteratur nominerar årligen hundratals kandidater till priset.

En som har varit med från början är Larry Lempert, juryledamot och fram till 1 juli 2014 ordförande i juryn, som skriver inledande rader i vänterkolumnen. Detta år firade vi inte bara priset, utan också de människor och organisationer som utsetts till mottagare av priset. Sedan priset instiftades har tolv pristagare tillkännagivits - vid två tillfällen, 2003 och 2005, utsågs två pristagare samma år. På dessa jubileumssidor ger pristagarna sina egna reflektioner kring ämnen som rör barn- och ungdomslitteratur.  

En jubileumsfolder finns tillgänglig på svenska, engelska och spanska. Ladda ner den på svenska som PDF här.

Trevlig läsning!