Banco del Libro

María Beatriz Medina, verksamhetschef, om konstens kraft

Estetiska erfarenheter skapar ett rum för möten mellan det symboliska och det reella och utgör en särskild nyckel till världen. Det är konstens kraft.

Böcker för barn och unga förmedlar ett symbolregister från två olika berättelsestrukturer. Det är två olika språk som lockar vår fantasi och prövar vårt vanliga sätt att se och uppfatta saker. Litteraturen är därför en viktig faktor för att åstadkomma förändring. Ett ömsint möte med det skrivna ordet kan leda till social bildning, självacceptans och förståelse för andra. Det gör konsten till ett fantastiskt redskap som kan användas för att skapa idealiska förutsättningar för att lära sig läsa och uppskatta läsandet.

Barnböckerna är viktiga. Samtidsböcker innebär inte bara att vår estetiska smak tillförs nya lärdomar ¬ de ger också en möjlighet att utveckla språket och få tillgång till det. Vår institution genomför medborgarskapsfrämjande projekt genom olika typer av läsmaterial som symboliskt sett skapar terapeutiskt utrymme. Detta arbete är i linje med Serge Bomaires uttalande om att metaforer och skönlitteratur kan ta upp och lindra komplexa, brännande frågor. Därigenom har vi bekräftat litteraturens potential. 

Hela intervjun med María Beatriz Medina är publicerad på engelska här.