Tio år med Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

Det är alltid en oerhörd spänning inför det sista jurymötet då vi i ALMA-juryn sammanträder för att fatta det slutgiltiga beslutet om vem eller vilka som ska föräras Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, världens största barn- och ungdomslitteraturpris. Efter beslutet kontaktar vi mottagaren/mottagarna. Jag minns när jag skulle ringa upp den första pristagaren för att berätta att hon tilldelats priset. Hade vi rätt nummer? Skulle hon vara hemma? Hade hon någon aning om vad priset var och vad det stod för? Nåväl, samtalet med den österrikiska författaren Christine Nöstlinger gick mycket bra bortsett från en förvirrad inledning då hennes man - som svarade - trodde att jag ringde från ett taxibolag. I dag, 10 år senare kan vi se tillbaka på ett händelserikt decennium.

Under dessa tio år har juryn arbetat hårt och intensivt med att välja värdiga mottagare av priset. Vi har läst, diskuterat, dissekerat, argumenterat, ifrågasatt, informerat, besökt och slutligen enats om den pristagare vars verk eller verksamhet juryn anser vara av högsta konstnärliga kvalitet. Jag är mycket stolt över att juryn aldrig har varit förutsägbar eller politiskt korrekt. Vi har utgått från högsta kvalitet och att pristagarnas verk eller verksamhet alltid ska visa respekt för barnen och verka i Astrid Lindgrens humanistiska anda.

Det är en fantastisk och priviligierad uppgift av vara del av juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Illustratörers, författares och läsfrämjares verk från hela världen har presenterats för oss. Många redan kända, men också många ännu okända. Nomineringsinstansernas betydelse kan aldrig nog betonas och idag har ALMA-kansliet kontakt med drygt 400 nomineringsinstanser över hela världen. Genom dessa får juryn kunskap om den enorma litteraturskatt som finns världen över. De informerar om vad som skrivs och om vad som läses – de är våra ”ögon” i världens barnbibliotek. Det är min övertygelse att böcker fungerar som broar och att barnlitteraturen har förmågan att öka förståelsen och utbytet mellan kulturer och människor. Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne kan stärka detta brobygge och ökar möjligheterna för barn- och ungdomslitteratur spridning internationellt.

Larry Lempert
Juryordförande