Lygia Bojunga

Vad har ALMA betytt för dig?

När jag var åtta år läste jag en bok som förändrade mitt liv av den brasilianska författaren Monteiro Lobato. Den boken fick mig att bli handlöst förälskad i litteraturen (innan dess såg jag böcker mest som tråkiga följeslagare). Jag läste allting som Lobato skrev för barn och kunde inte längre klara mig utan böcker. Som vuxen började en dröm att växa inom mig, som efterhand blev en stark drivkraft – att utveckla min relation till böckernas värld. 

Först lärde jag mig andra språk, något som gav mig tillgång till en större mångfald av böcker. Sedan började jag själv skriva böcker – och kan väl erkänna att jag var väldigt nöjd när jag märkte att de hjälpte mig att betala mina räkningar. I min strävan att närma mig böckerna ännu mer blev jag min egen förläggare och på så sätt kunde jag fullborda processen från att ha en spirande bokidé till att det färdiga projektet hamnade i läsarens händer. När jag såg att mitt lilla förlag klarade sig bra, bestämde jag mig för att fullända min kärleksaffär med böckerna genom att skapa en stiftelse med koppling till böcker. Men hur skulle ett sådant äventyr kunna finansieras? 

Detta kändes som ett oöverstigligt problem, men svaret kom tidigt en morgon genom ett telefonsamtal från Sverige där jag fick höra att jag hade tilldelats 2004 års ALMA-pris. Stiftelsen grundades omedelbart och under de senaste sex åren har den kunnat utvecklas och stödja samhällsprojekt för vuxna, tonåringar och barn, däribland ett större läsfrämjande projekt.

Hela intervjun med Lygia Bojunga är publicerad här.