Affischpelare i Stockholm under ALMA-veckan 2017. Foto: ALMA

ALMA-veckan sätter fokus på barnlitteraturen

Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne delas ut när Sverige är som vackrast.

Under en vecka besöker pristagaren olika städer i Sverige och Europa. Programmet innehåller föresläsningar, workshops och möten. Publiken består av kollegor, barn och läsfrämjare, men också makthavare och journalister. Dessutom ger pristagarveckan allmänheten en chans att lära känna pristagarens arbete. 

Syftet är att ge en bred bild av pristagarens verk och bidrag till litteraturen. Dessutom uppmärksammas barns läsning och skapande för barn som konstform.

Veckans avslutas med prisutdelningen med artister, tal av kulturministern - och det högtidliga överlämnandet av pristagardiplomet.