Pristagarveckan 2014

25 maj Publikt samtal med Lena Kjersén Edman på kulturcentrumet Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby.

26 maj Besök i Astrid Lindgrens barndomshem Näs.

27 maj Besök på Astrid Lindgrens skola i Vimmerby, möte med deltagare på Astrid Lindgren-konferensen.

28 maj Möte med barn på Kulturhuset i Stockholm.

28 maj Publikt samtal på Kulturhuset. Musikinslag med Sarah och Georg Riedel.

30 maj Publikt samtal med musiker och singer/songwriter Frida Selander på Café Station i Umeå.

31 maj Frukostsamtal med Annika Edlund, barnbibliotekarie och jurymedlem på Café Pilgatan i Umeå.

2 juni Prisutdelning, Stockholms Konserthus.