Omslag: Folder om Meg Rosoff.

Trycksaker

Du kan beställa gratis informationsmaterial om litteraturpriset och alla pristagare (foldrar, affischer m.m.). Samtligt material finns på svenska och engelska. 

Broschyrer om varje års pristagare finns på svenska, engelska och pristagarens modersmål. Material om 2016 års pristagare Meg Rosoff kan beställas på svenska och engelska. 
Allt material beställs här.

Ladda ner affisch i A3-format för Meg Rosoff här.


ALMAs jubileumsfolder kan laddas ner som PDF här.