Omslag: Folder om Meg Rosoff.

Beställ material

Här kan du gratis beställa broschyrer om priset och pristagarna på olika språk.

Detta finns:

  • Broschyr om enskilda pristagare:
    Innehåller fakta och en inspirerande presentationstext samt pristagarens bibliografi. Finns på svenska, engelska och pristagarens eget språk.
  • Informationsbroschyr:
    Finns på svenska, tyska och italienska; den engelska är tyvärr slut. Vi producerar en ny broschyr som blir klar under våren 2020.
  • ALMA:s jubileumsbroschyr:
    När litteraturpriset fyllde 10 år gjordes denna folder.

Beställ material