Konstverket Spårfinnarna av Eva Larsson är inspirerat av Shaun Tans fantasivärld

ALMA-inspirerad konst i Uppsala

ALMA-stråket är namnet på ett nytt konststråk för barn som just nu växer fram i centrala Uppsala. Fem offentliga konstverk som hyllar ALMA-pristagare ska uppmärksamma vikten av litteratur för unga läsare.

Bronsskulpturer, tittskåp, hemliga spår i marken, ljusskyltar och en serie väggbilder. De fem konstverken i ALMA-stråket går att upptäcka längs Klostergatan i Uppsala och leder in till Stadsbibliotekets barnavdelning.

Konstverken syftar till att inkludera barnets perspektiv i stadsbilden och värnar barnens rätt till reflekterande, komplex och nyskapande konst. ALMA-priset lyfts fram för att framhäva barnlitteraturens betydelse och de värderingar priset står för: hög konstnärlig kvalitet för barn och demokratiska värderingar som alla människors lika värde.

Under sensommaren kom tre av konstverken på plats. Sara Möllers bronsskulptur “Daisy” är en fri tolkning av Meg Rosoffs roman Så har jag det nu. Eva Larssons konstverk “Spårfinnarna” är inspirerat av Shaun Tans magiska fantasivärld och Helena Piippo Larsson har skapat en lägereld i brons inspirerad av Kitty Crowthers bok Sagor om natten. De två sista konstverken som installeras under september är Kobeinn Karlssons triptyk inspirerad av Maurice Sendaks bok Till vildingarnas land och Johan Thurfjell har skapat ljustavlor utifrån Barbro Lindgrens Jättehemligt.

ALMA-stråket invigs under hösten 2020. Bilder går bl a att hitta på instagramkontot @offentligkonstuppsalakommun