Något radikalt nytt i fantasygenren

Philip Pullman är född i Norwich, England, 1946. Han tillbringade stora delar av sin barndom på havet. Fadern, som dog tidigt i hans liv, och även styvfadern tjänstgjorde vid the Royal Air Force. Familjen följde dem världen runt ombord på fartyg. Motivet döda och frånvarande fäder avspeglas tydligt i hans författarskap.

Pullman studerade engelsk litteratur vid Oxford University. Han började sin yrkesbana som lärare och utbildade sedan blivande lärare vid Westminster College i åtta år innan han blev författare på heltid. Flera uppslag till hans böcker kommer från skolpjäser han skrev för sina elever.

Idag är han mest känd för sin fantasytrilogi His Dark Materials (Den mörka materian). Pullman ger emellertid prov på en häpnadsväckande mångfald i sitt
författarskap: han har skrivit historiska romaner, samtidsrealistiska ungdomsböcker, fantasyberättelser för yngre barn, återberättade sagor och sagoparodier, bilderbokstexter, romaner i serieform, noveller och teaterpjäser.

Philip Pullmans författarbana startade när han 1984 vann en förlagstävling med en skräckberättelse, Count Karlstein, 1982 (Spökryttaren, 2003). Hans nästa bok, Ruby in the Smoke, 1985 (Rubinen i dimman, 1989), blev den första delen i Sally Lockhart-kvartetten, inspirerad av Conan Doyles Sherlock Holmes-berättelser. Den innefattar även The Shadow in the North, 1987, The Tiger in the Well, 1990 och The Tin Princess, 1994.

Dessa historiska thrillers, som Pullman själv kallar dem, utspelar sig i det viktorianska England och presenterar en ung kvinna med sällsynt styrka och självständighet – egenskaper som även kännetecknar hans andra hjältinnor, inte minst Lyra i His Dark Materials. Ytterligare två böcker är förlagda till historisk miljö, vilken fungerar som en spännande och farlig främmande värld: Thunderbolt’s Waxwork, 1994 och fortsättningen The Gas-Fitters’ Ball, 1995.

Pullman har sagt att han beundrar författarkolleger som behärskar den samtidrealistiska genren, själv använder han sig inte ofta av den. Men ibland, säger han, får han idéer som bara fungerar i en realistisk roman. Han har skrivit två sådana: The Broken Bridge, 1990 och The White Mercedes, 1992 (senare omdöpt till The Butterfly Tattoo). Båda är grymma och mörka skildringar av unga människors verklighet, utan att vara problemorienterade och ännu mindre didaktiserande.

I The Broken Bridge är huvudpersonen Ginnys etniska bakgrund bara en av de många beståndsdelarna i hennes identitetssökande. The Butterfly Tattoo är en kärlekshistoria i thrillerform med ett djupt tragiskt slut. Pullman är en mästare på såväl skickligt uppbyggd handling som persongestaltning.

För yngre läsare finns en särskild grupp böcker, som Pullman själv kallar sagor, men som kanske snarare är fantasyberättelser från det äventyrliga (The Firework-Maker’s Daughter, 1995; Fyrverkerimakarens dotter, 2000) och spöklika (Clockwork, 1996; Det förtrollade urverket, 1999) till det komiska (I Was a Rat!, 1999; Råttpojken!, 2000), vars huvudperson är en av de råttor som Askungens gudmor förvandlade till pager och uppenbarligen glömde att förvandla tillbaka.

Pullman säger sig även älska illustrationer – han har tecknat egna vinjetter i de första två böckerna i fantasytrilogin – och han har samarbetat med konstnärer i skapandet av bilderböcker, som ofta bygger på välkända sagor, som Puss in Boots, 2000, Mossycoat, 1998 (en variant av Askungen) eller Aladdin, 1995 (Aladdin och den underbara lampan, 2004), men som genom Pullmans bearbetning och illustrationerna får nya komiska dimensioner.

His Dark Materials är det sammanfattande namnet på en trilogi som består av Northern Lights, 1995 (i USA publicerad som The Golden Compass, 1996; sv. Guldkompassen, 1997), The Subtle Knife, 1997 (Den skarpa eggen, 1998) och The Amber Spyglass, 2000 (Bärnstenskikaren, 2002). Inspirerad bland annat av John Miltons Paradise Lost har Pullman med trilogin skapat en lika viktig milstolpe i fantasygenren som på sin tid Tolkiens Härskarringen och C S Lewis Narniasvit. I den har Pullman givit liv åt en av de färgstarkaste och mest motsägelsefulla kvinnliga gestalterna i världens barnlitteratur: Lyra Silvertunga, en modig hjältinna och ett vilset barn på väg in i puberteten; en frihetskämpe med mord på sitt samvete, barnlitteraturens eviga föräldralösa barn som längtar efter mors och fars kärlek.

Pullman förnyar genren genom att introducera en mångfald av främmande världar – inte långt från den moderna vetenskapens syn på universum – som alla på var sitt sätt avspeglar vår egen verklighet. Det goda och det onda och kampen mellan dessa, fantasyns främsta tema, får hos Pullman vara tvetydiga, och därmed tvingas läsaren att tänka själv och välja sida. I böckerna bibehålls den sköra balansen mellan författarens allmänt mörka världssyn och barnlitteraturens konventioner som kräver optimism och återupprättande av harmonin. Pullman faller inte för frestelsen att tillåta de två huvudpersonerna från två parallella världar att förenas och leva lyckliga i alla sina dagar och därmed bryta mot naturlagarna. Framför allt tillför hans geniala idé med att låta människans själ uppenbara sig i konkret, materiell form, som en dæmon, något radikalt nytt till fantasygenren. Så gör även de allvarliga etiska frågeställningarna, den tvetydiga personskildringen, där man aldrig vet vem av personerna som egentligen står på vilken sida, och inte minst knepet att skildra en verklighet som är bara en aning annorlunda än vår egen.

År 2003 kom en fristående novell, Lyra’s Oxford, som utspelar sig två år efter slutet på trilogin, och Pullman har antytt att läsare får veta mer om Lyra framöver.

Pullman överskrider gränserna mellan unga och vuxna läsare. Hans böcker uppskattas lika mycket av bägge publikerna, särskilt fantasytrilogin, som även har spelats som två helaftonföreställningar på The National Theatre i London. Hans böcker visar på ett övertygande sätt att genuint bra barnböcker riktar sig till alla åldrar. Även hans språk är nyskapande och tilltalar såväl barn som vuxna. Genom sina färgstarka gestalter, särskilt kvinnliga, står han på den unga människans sida, ifrågasätter skoningslöst alla auktoriteter, förkunnar kärlekens kraft och humanism och behåller sin optimistiska tro på barnet i de mörkaste situationer.

Philip Pullman har tilldelats flera prestigefyllda nationella utmärkelser, bland annat the Carnegie Medal, the Guardian Children's Book Award, the Smarties Award, the Elinor Farjeon Award, och, som första barnboksförfattare någonsin, the Whitbread Book of the Year Award 2001 för The Amber Spyglass. Hans böcker finns översatta till ett flertal språk.