Like Pippi Longstockings, we have embarked on countless adventures. We have used knapsacks and boxes, traveled in bookmobiles, boats, and fiber optic, always in the quest of defending children’s right to have books.

 

Pionjäranda i kåkstäder och i cyberrymden

Banco del Libro har med pionjäranda, uppfinningsrikedom och envishet ständigt sökt nya vägar för att sprida böcker och främja barns läsning i Venezuela. Entusiasm, professionalism, närhet till barnen och en befriande brist på byråkratiskt tänkande kännetecknar arbetet i såväl kåkstäder och bergsbyar som på universitet och i cyberrymden.
Juryns motivering

Icke-vinstdrivande institution med kontor i Venezuelas huvudstad Caracas. Grundad 1960.

Banco del Libro grundades som ett bytescenter för läroböcker, därav namnet, som betyder bokbanken. Med kreativitet och flexibilitet har Banco del Libro sedan växt och förgrenat sin verksamhet till hela landet och till barnbokens alla arenor och genrer.

Under snart ett halvt sekel har Banco del Libro genom varierande projekt förmedlat böcker och lusten att läsa och skriva till ett oräkneligt antal barn och unga. Man har också byggt modellbibliotek, initierat skolbiblioteksnätverk, startat barnboksförlag och gett ut tidskrifter och publikationer.

Banco del Libro driver Latinamerikas största dokumentationscenter för barnlitteratur och fungerar som plantskola för unga forskare, författare, illustratörer och andra. Institutionen har satt avtryck inom hela den barnlitterära sfären i Venezuela och dess arbete har inspirerat många efterföljare i Latinamerika och andra delar av världen.

Banco del Libro har tilldelats bl. a. IBBYs ASAHI Reading Promotion Award 1988 och IFLA’s Guust van Wesemael Award 2003.