Je crois que j'ai entendu un bruit...Qui fait "scritch scratch dip clapote" sous mon lit?

 

Linjernas mästare

Kitty Crowther är linjens mästare, men också stämningens. Hon förvaltar, förvandlar och förnyar bilderboksberättandet. I hennes värld står dörren mellan fantasi och verklighet vidöppen. Tilltalet är varligt och personligt men verkningarna starka och i sin djupa inlevelse med dem som har det svårt visar hon på vägar där svaghet kan vändas till styrka. Humanism och medkänsla genomsyrar och binder samman hennes konstnärskap.
Juryns motivering

Illustratör från Belgien, född 1970.

I Kitty Crowthers böcker lever text och bild integrerat. Tyngdpunkten i hennes produktion är egna bilderböcker som L’enfant racine (2003), La visite de Petite Mort (2004), Le grand désordre (2005) och böckerna om Poka & Mine (2005, 2006, 2007, 2010).

Hon har ett personligt tilltal med en restriktiv repertoar av verktyg, där blyerts, tusch och färgpennor är hennes främsta redskap. Minspel, kroppsställningar och stämningslägen gestaltas med en osviklig precision. I Kitty Crowthers värld möter vi inga enkla schabloner. De landskap som historierna utspelar sig i liknar dem vi känner, men Kitty Crowther ser något mer; en värld rikare på möjligheter än vi anar.

En av grundstenarna i hennes författarskap är att visa hur svaghet kan vändas till styrka. Hennes lojalitet med barnet är ovillkorlig. Den medkänsla och intensiva inlevelse Kitty Crowther visar för sina bokpersonligheter uttrycker den djupa humanism som går som en röd tråd genom hela hennes produktion.

Se exempel på Kitty Crowthers verk i ett bildspel från Guardian, här.

Se Kitty Crowther presentera boken Alors (svensk titel Är det dags?) här.