PRAESAs läsfrämjande projekt Nal’ibali

Om PRAESAs nationella läsfrämjande projekt Nal’ibali, ett nätverk av läsklubbar som genom en mediebaserad kampanj dels vill uppmuntra barnens egen läsning, dels inspirera föräldrar, far- och morföräldrar och lärare till att dela läsupplevelserna med barnen. Högupplösta klippbilder för media finns tillgängligt via www.thenewsmarket.com/alma.