Se tillkännagivandet

Boel Westin, juryns ordförande, tillkännager 2016 års pristagare, författaren Meg Rosoff. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke inleder.

Tillkännagivandet följdes av en presentation av PRAESA av juryledamot Maria Lassén-Seger.

Kungliga biblioteket i Stockholm den 5 april, 2016.