...i den där blå skymningen vilar staden på sina bleka vatten som om den hade flutit upp ur någon gammal saga och inte var verklig alls.

 
Hotel Skeppsholmen. Photo by Max Plunger

Pristagarveckan sätter fokus på barnlitteraturen

Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne delas ut när Sverige är som vackrast.

Under en vecka besöker pristagaren eller pristagarna olika städer i Sverige och Europa. Programmet innehåller föresläsningar, work-shops och möten. Publiken består av kollegor, barn och läsfrämjare, men också makthavare och journalister. Dessutom ger pristagarveckan allmänheten en chans att lära känna pristagarens arbete. 

Syftet är att ge en bred bild av pristagarens verk och bidrag till barnlitteraturen. Dessutom uppmärksammas barns läsning och skapande för barn som konstform.

Veckans avslutas av en prisutdelningen med artister, tal av kulturministern - och det högtidliga överlämnandet av pristagardiplomet.

Vi vill tacka våra samarbetspartners och sponsorer:

Hotel Skeppsholmen
BMW Sverige
Arctic Paper
Mediatec
Kulturhuset Stockholm
Stockholms Konserthus
Astrid Lindgrens Näs