Annika Edlund

Porträtt Annika Edlund
Foto: Elliot Elliot

Om

Född: 1956
Bor: Umeå
Ledamot i juryn sedan: 2012

Annika Edlund är barnbibliotekarie och litteraturpedagog, fram tills pensionen 2021 verksam vid Grubbebiblioteket i Umeå. Hon driver även kulturföreningarna Krumelur – föreningen för unga ord i norr, och kooperativet Pilgatan, en bokhandel och café med en omfattande och välbesökt programverksamhet. Annika har ett starkt engagemang för läsfrämjande och har arbetat i många år med att stimulera barns och ungdomars läslust.

Du är en eldsjäl med stort engagemang inom läsfrämjande – vad är det som driver dig?

"Jag tycker att det är jättejätteviktigt med barn och ungdomslitteratur! Jag önskar verkligen alla att bli bokläsare, för livet, för samhällsengagemanget, för glädjen. Men läsfrämjande sker inte av sig själv, förmedlingen är viktig och jag vill få människor att förstå vikten av läsning och ta till sig barnböcker. Man måste hela tiden puffa för läsningen. Läsintresset bland barn och unga har drastiskt sjunkit de senaste åren. Det är ganska få som faktiskt kommer in i det som man brukar benämna bokslukarperioden. Man blir inte en läsare utan att fått en läsupplevelse. Och det får de flesta inte av sig själv, utan detta är något man behöver hjälp med. Vuxna, lärare och pedagoger måste hela tiden visa att läsningen är viktig. Har man en gång blivit bokslukare så är man det för livet."

Vad gör en bok till en bra bok?

"Det är en svår fråga! Språket är viktigt, det ska flyta och vara poetiskt. Det är lätt att höra vid högläsning. Texten ska göra att man blir fångad! Är det en bilderbok så ska bild och text samspela med varandra och läsningen."