Elina Druker

Professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet med särskilt intresse för bilderböcker. Hon undervisar och föreläser i litteraturvetenskap, barn- och ungdomslitteratur samt intermedialitet. Hennes forskningsfokus är frågor kring barnlitterär modernism och avantgarde. Utöver forskningen är hon skribent och kritiker. Ingår också i ett internationellt nätverk med bilderboksforskare.

Kvinna med brunt axellångt hår och skjorta tittar in i kameran, i bakgrunden syns böcker.
Foto: Susanne Kronholm

Född: 1970 i Helsingfors
Bor: Stockholm
Ledamot i juryn sedan: 2011

Kan du beskriva ditt forskningsområde?
"Jag är litteraturvetare och har främst ägnat mig åt forskning inom barn- och ungdomslitteratur, och mer specifikt om bilderböcker och illustrerad barnlitteratur. Jag är intresserad av barnlitterär modernism och avantagdets kopplingar till barnlitteratur och undersöker i huvudsak bilderböcker från tidiga 1900-talet fram till 1950-talet och har bland annat skrivit om bilderbokkonstnärer som Einar Nerman, Eva Billow, Tove Jansson och Ingrid van Nyman."

Hur har vägen till din egen läsning sett ut?
"Jag har alltid tyckt att läsning är det roligaste som finns. Min mamma läste jämt, hade travar med böcker vid sängen och läste högt för oss barn, det var en självklar del av vardagen. Det är jag väldigt tacksam för i dag. Samtidigt var jag den första i min familj som studerade på universitet, och det tog ett tag innan jag vågade hoppas att litteratur och konst kunde bli ett yrke för mig. Jag kan fortfarande tycka att det är otroligt att jag i mitt arbete får forska om barnlitteratur, diskutera böcker och undervisa om dem."

Du lyfter ofta fram värdet av konstnärlig frihet i barnlitteratur. Varför är det viktigt?
"Jag anser att det viktigaste med barnkultur och barnlitteratur är friheten att uppleva sådant som utvidgar ens tankar, fantasier och idéer. Barnlitteratur skapas i spänningsfältet mellan vuxenvärlden och barnens värld och uttrycker ofta samtidens idéer om barnböckernas funktion och deras betydelse för den växande, unga människan. Här bör vi vuxna vara vaksamma över hur vi talar om barnböcker och hur vi ser på barnlitteraturens funktion. Själva läs- och konstupplevelsen måste få vara den viktigaste uppgiften en barnbok har, något som också ställer krav på barnlitteraturens konstnärliga och litterära kvalité."