Hoppa till huvudinnehållet (tryck Enter)
Läsande flicka

Nominera till 2022 års pris

Deadline för att nominera kandidater till 2022 års pris via vår onlinetjänst har nu passerat. Det finns några regler att hålla reda på kring nomineringsprocessen - här är frågor och svar som vi hoppas ger klarhet. 

Juryn har rätt att inte godkänna nomineringar som är för sent inkomna eller ofullständiga, nomineringar från icke godkända nomineringsinstanser och nomineringar som på annat sätt inte följer nomineringsreglerna.

1. När går det att nominera?

Vi tar emot nomineringar mellan 15 mars och 17 maj 2021, via vår onlinetjänst, epost eller vanlig post. Har du frågor om datum eller ditt inskickade material, välkommen att kontakta nomination@alma.se

2. Vem får nominera? 

Utsedda nomineringsinstanser, tidigare pristagare och juryn har rätt att nominera kandidater. Det är juryn som slår fast vilka instanser i världen som har rätt att nominera kandidater till priset. Se listan med nomineringsinstanser för 2022 års pris.

Vill din organisation ansöka om att bli nomineringsinstans? Skicka ett mail med kontaktuppgifter och en kort presentation till nomination@alma.se senast 1 december 2021.

3. Vilka får bli nominerade? 

• Nomineringsinstanserna får föreslå författare/illustratörer/berättare, vilkas verk för barn och unga är av allra högsta konstnärliga värde och präglas av den djupt humanistiska anda som Astrid Lindgren förknippas med. Hela konstnärskap ska beaktas vid nominering, inte enskilda verk.

• Nomineringsinstanserna får också föreslå personer, organisationer, projekt eller liknande som utfört ett synnerligen värdefullt arbete för att främja barns och ungas läsande.

• Endast nu levande personer kan tilldelas priset.

• En nomineringsinstans får varken nominera sig själv, ett eget projekt eller ett projekt i vilket instansen är medarrangör. En instans får inte heller nominera personer som ingår i den egna organisationens ledning.

4. Hur många kandidater får en instans föreslå? 

• Varje nomineringsinstans har rätt att nominera totalt högst fyra kandidater i kategorierna författare, illustratör, berättare och läsfrämjande verksamhet. Det är möjligt för en kandidat att nomineras i mer än en kategori.

• Högst två kandidater kan vara från nomineringsinstansens hemland.

• Högst två kandidater kan vara från annat land.

5. Hur ska en giltig nominering vara utformad? 

• Vilka handlingar som ska skickas med en giltig nominering framgår av nomineringsformuläret. Här är kan du se ett exempelformulär.

• Obligatoriska fält i nomineringsformuläret ska vara ifyllda. 

• Vid en åternominering räcker det att skicka in nomineringsformulärets första sida, samt enbart sådana handlingar som innehåller relevant ny information om kandidaten.

6. Hur skickas nomineringen in?

Nomineringensunderlaget lämnas i första hand in digitalt via vår onlinetjänst som är öppen mellan 15 mars och 17 maj 2021. 

Den som inte har möjlighet att använda vår onlinetjänst kan även skicka in handlingar via e-post eller post. Nomineringsformulär och övrigt kompletterande material adresseras till:

Statens kulturråd
Kansliet för Astrid Lindgren Memorial Award
Box 27215
102 53 Stockholm
E-post: nomination@alma.se 

7. På vilket språk kan jag skriva?

Nomineringsformulären finns tillgängliga på svenska och engelska. Nomineringsformuläret måste vara ifyllt på något av dessa två språk.

8. Hur länge är en nominering giltig?

En nominering är giltig endast för ett år åt gången. Därefter kan nomineringsinstansen åternominera kandidaten, se punkt 4.

9. Hur sker bedömningen av kandidater? 

Alla kandidater har samma möjlighet, oavsett vilken nomineringsinstans som har nominerat. Möjligheterna ökar inte om flera nomineringsinstanser föreslår samma kandidat.

10. Offentliga handlingar 

Nomineringarna som skickas in till oss är offentliga handlingar eftersom priset administreras av myndigheten Kulturrådet.

Fler frågor? Kontakta gärna

Lisa Haglund, handläggare
Tfn: 08-519 264 53 / 076-540 10 53
E-post: lisa.haglund@alma.se