Hoppa till huvudinnehållet (tryck Enter)

Så funkar nomineringsprocessen

Hur föreslås kandidater och vem får nominera? Det finns en del att hålla reda på kring nomineringsprocessen. Här är frågor och svar som vi hoppas ger klarhet.

1. Vem får nominera? 

Utsedda nomineringsinstanser, tidigare pristagare och juryn har rätt att nominera kandidater. Det är juryn som slår fast vilka instanser i världen som har rätt att nominera kandidater till priset. Vill din organisation ansöka om att bli nomineringsinstans? Skicka ett mail med kontaktuppgifter och en kort presentation till nomination@alma.se senast 1 december. 

2. Vilka får nomineras? 

• Nomineringsinstanserna får föreslå författare/illustratörer/berättare, vilkas verk för barn och unga är av allra högsta konstnärliga värde och präglas av den djupt humanistiska anda som Astrid Lindgren förknippas med. Hela konstnärskap ska beaktas vid nominering, inte enskilda verk.

• Nomineringsinstanserna får också föreslå personer, organisationer, projekt eller liknande som utfört ett synnerligen värdefullt arbete för att främja barns och ungas läsande.

• Endast nu levande personer kan tilldelas priset.

• En nomineringsinstans får varken nominera sig själv, ett eget projekt eller ett projekt i vilket instansen är medarrangör. En instans får inte heller nominera personer som ingår i den egna organisationens ledning.

3. Hur många kandidater får en instans föreslå? 

• Varje nomineringsinstans har rätt att nominera totalt högst fyra kandidater i kategorierna författare, illustratör, berättare och läsfrämjande verksamhet. Det är möjligt för en kandidat att nomineras i mer än en kategori.

• Högst två kandidater kan vara från nomineringsinstansens hemland.

• Högst två kandidater kan vara från annat land.

4. Hur ska en giltig nominering vara utformad? 

• Obligatoriska fält i nomineringsformuläret ska vara ifyllda. Vilka handlingar som ska skickas med en giltig nominering framgår av nomineringsformuläret.

• Vid en åternominering räcker det att skicka in nomineringsformulärets första sida, samt enbart sådana handlingar som innehåller relevant ny information om kandidaten.

5. Hur länge är en nominering giltig?

• En nominering är giltig endast för ett år åt gången. Därefter kan nomineringsinstansen åternominera kandidaten, se punkt 4.

6. Hur sker bedömningen av kandidater? 

• Alla kandidater har samma möjlighet, oavsett vilken nomineringsinstans som har nominerat. Möjligheterna ökar inte om flera nomineringsinstanser föreslår samma kandidat.

7. Hur skickas nomineringsmaterialet? 

• Nomineringsmaterialet ska fyllas i digitalt via litteraturprisets webbplats www.alma.se eller inkomma skriftligen med e-post eller brev.

8. På vilket språk kan jag skriva?

• Inbjudan och nomineringsregler finns tillgängliga på svenska och engelska. Nomineringsformuläret måste vara ifyllt på något av dessa två språk.

9. När är sista datum att nominera? 

• Nomineringen skulle ha nått kansliet för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne senast den 15 maj 2020.

• Juryn har rätt att inte godkänna nomineringar av följande anledningar: för sent inkomna nomineringar, ofullständiga nomineringar, nomineringar från icke godkända nomineringsinstanser och nomineringar som på annat sätt inte följer nomineringsreglerna.

10. Hur skickas nomineringen in?

Nomineringen kan lämnas in antingen online eller via post. Nomineringsformulär och övrigt kompletterande material adresseras till:

Statens kulturråd
Kansliet för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
Box 27215
Borgvägen 1-5
102 53 Stockholm
E-post: nomination@alma.se

11. Offentliga handlingar 

Nomineringarna som skickas in till Statens kulturråd är offentliga handlingar.

Fler frågor? Kontakta gärna

Lisa Haglund, handläggare
Tfn: 08-519 264 53 / 076-540 10 53
E-post: lisa.haglund@alma.se