Hoppa till huvudinnehållet (tryck Enter)
En gruppbild på de tolv ledamöterna i ALMA-juryn

Jury med bred kunskap

Juryn har det svåra men angenäma uppdraget att varje år utvärdera några av världens mest framstående kandidater och utse en pristagare (ibland flera).

Tolv ledamöter

Att belöna verk eller insatser av högsta kvalitet kräver kompetens om internationell barn- och ungdomslitteratur, ungas rättigheter och ungas läsning. Juryn består av författare, illustratörer, litteraturforskare, bibliotekarier, kritiker och barnrättsexperter. En ledamot representerar Astrid Lindgrens familj.  De tolv ledamöterna är:

Boel Westin (ordf.), Fil.dr. Professor emeritus i litteraturvetenskap, Stockholm
Henry Ascher, överläkare och docent i barnmedicin, Göteborg
Elina Druker, professor i litteraturvetenskap, Stockholm
Annika Edlund, barnbibliotekarie och litteraturpedagog, Umeå
Per Gustavsson, illustratör och författare, Stockholm
Mats Kempe, författare, Stockholm
Katarina Kieri, författare, Uppsala
Lena Kåreland, Fil.dr. och professor em. i svenska och kritiker, Uppsala
Maria Lassén-Seger, docent i barnlitteratur och informationsspecialist, Åbo
Janina Orlov, översättare och litteraturvetare, Stockholm
Johan Palmberg, rights manager och Astrid Lindgrens barnbarnsbarn
Mårten Sandén, författare, Stockholm

Hårt arbete bakom varje beslut

Varje år går juryn igenom de hundratals förslag som kommer in från nominatorerna. De träffas åtta gånger om året och mellan mötena granskar, läser och diskuterar de nomineringarna som representerar högsta konstnärliga kvalitet. På våren offentliggörs deras beslut. 

Utser nomineringsinstanser

För att få en världsomspännande överblick bjuder juryn in organisationer från hela världen att nominera kandidater. Organisationerna ska ha god kunskap om författare, illustratörer, berättare och läsfrämjande verksamhet i sina länder eller regioner. Juryn kan själv lägga till egna nomineringar. Varje år fastställer juryn också en lista över nomineringsinstanser.

Juryns arbetsordning

Juryledamöterna utses av Statens kulturråd för fyra år i taget. Som längst kan de sitta i tolv år. På så sätt får juryarbetet den kontinuitet och integritet som behövs. Juryn har tagit fram en arbetsordning som bestämmer grunderna för juryarbetet. 

Bild ovan, foto: Stefan Tell