Katarina Eriksson Barajas

Professor i pedagogik med inriktning mot didaktik vid Linköpings universitet. I sin forskning intresserar hon sig för barns och ungas upplevelse av berättelser och i olika projekt har hon tittat på hur fiktion används som didaktiskt redskap i skolundervisningen. Hon har undersökt bokläsningens funktion inom lärar-, läkar- och polisutbildningen samt undervisat lärarstudenter i barn- och ungdomslitteratur.

Foto: Susanne Kronholm

Född: 1966
Bor: i Linköping
Ledamot i juryn sedan: 2021

Vad ville du bli som barn?
"Många olika saker, bland annat jobba i affär, inredningsarkitekt, statist på teater."

Varför är det viktigt att barn och unga får chans att upptäcka litteratur?
"För att det är så roligt att läsa! Att det följer med nyttiga saker med det roliga är ingen nackdel. Litteraturläsning erbjuder möjligheter att uppleva saker ur andra människors perspektiv, att placera sig själv i en större kontext och att utöka sin språkliga kompetens vilket, i sin tur kanske gör det lättare att uttrycka sina egna tankar och känslor."

Vad utmärker en bra barnbok för dig?
"Den ska vara lockande och samtidigt ge lite tuggmotstånd. Det jag tycker utmärker en bra barnbok är när en komplicerad handling eller ett tungt ämne har ett till synes enkelt uttryck, eller tvärtom, när vardagen skildras på ett stilistiskt mer avancerat sätt."