Ett rum med olika kreativa saker utspridda. På väggen står det Histroieberättarna

Vi samarbetar med Historieberättarna

I film- och berättarprojektet Jag har tips på en bok tolkar unga böcker av olika pristagare. Vi ser fram emot att tillsammans med Historieberättarna uppmuntra till läsning och inspirera unga att uttrycka sina drömmar, idéer, tankar och åsikter genom berättande.

Fotograf: Nina Varumo

Under 2021 startar projektet Jag har ett tips på en bok där Historieberättarna arrangerar workshops med barn och unga. En prioriterad målgrupp är språkintroduktionsklasser inom Stockholms län. Deltagarna ska få läsa eller lyssna på böcker av pristagare såsom Jacqueline Woodson, Shaun Tan, Isol och Lygia Bojunga. Träffarna kommer ta olika uttryck och genomföras coronasäkert, exempelvis som högläsning utomhus efterföljt av kreativa digitala workshops. Resultatet kommer bland annat att presenteras som animerade kortfilmer som visas här på alma.se i början av nästa år.

– Vi vill hitta sätt att uppmuntra ungas läsning och väcka deras lust att uttrycka sig. Samarbetet med Historieberättarna synliggör pristagarnas verk och uppmuntrar samtidigt barns och ungas egen kreativitet. Vi ser fram emot att tillsammans nå nya läsare och ge dem en inblick i litteratur och bildberättande från olika delar av världen, , säger ALMA:s kanslichef Suzi Ersahin.

Historieberättarna verkar för att fler unga ska få delta i kulturlivet och göra sin röst hörd utifrån sina egna villkor. Sedan 2015 driver de berättarprojekt för främst barn och unga som uttrycker sig genom animation, text, poesi, film, musik och konst.

– Berättelsen är central i allt vårt arbete med barn och unga. Historieberättarna delar ALMA:s vision om det livsviktiga i läsandet och vi känner oss både hedrade och inspirerade över att öka möjligheterna för barns läsande genom ALMA-pristagarnas verk , säger Historieberättarnas verksamhetsledare Anusha Andersson.