ALMA 10.jpg

"De vänner vi fått genom böcker kan stå oss närmare än främlingar vi mött på riktigt"

KRÖNIKA/ Har du haft en läsupplevelse som barn som stannat kvar i dig? Författaren Mårten Sandén som ingår i juryn skriver om varför barn och unga behöver tillgång till litteratur.

Många vuxna minns böcker de läst som barn som vändpunkter i livet. Främmande världar som genom berättelsen blir välbekanta, nya känslor som blir tillgängliga, nya perspektiv som öppnas. Kan man tänka så? Kan man vara sådan?

Världar vi läst om kan ofta kännas verkligare än vår egen vardag. De vänner vi fått genom böcker kan stå oss närmare än främlingar vi mött på riktigt. Vi gråter, skrattar och lever med dem, och så småningom kan vi se hur de har förändrat oss.

”Allt stort som skedde i världen skedde först i någon människas fantasi”, sa Astrid Lindgren i ett tal för mer än ett halvt sekel sedan. Det är fortfarande sant, och det har nog alltid varit sant. Det är vår förmåga att föreställa oss det som ännu inte finns som låter oss förändra både oss själva och världen.

Det ett barn möter under sin uppväxt kan avgöra resten av livet, på gott och ont. Mest på gott, hoppas vi vuxna. Men förutom att sträva efter att alla som växer upp ska få den trygghet och de rättigheter som beskrivs i FNs barnkonvention, vad kan vi göra?

Vi kan ge barn böcker. Bra böcker.

Mårten Sandén, författare och ledamot i ALMA-juryn

Läs fler krönikor av Mårten