Katarina Eriksson Barajas

Porträttbild av en kvinna med axellångt hår och skjorta
Foto: Susanne Kronholm

Om

Född: 1966
Bor: i Linköping
Ledamot i juryn sedan: 2021

Katarina Eriksson Barajas är professor i pedagogik med inriktning mot didaktik vid Linköpings universitet. I sin forskning intresserar hon sig för barns och ungas upplevelse av berättelser och har i olika projekt tittat på hur fiktion används som didaktiskt redskap i undervisningen. Katarina har undersökt bokläsningens funktion inom lärar- och läkarutbildningen samt undervisat lärarstudenter i barn- och ungdomslitteratur.

Vad ville du bli som barn?

"Många olika saker, bland annat jobba i affär, inredningsarkitekt, statist på teater."

Varför är det viktigt att barn och unga får chans att upptäcka litteratur?

"För att det är så roligt att läsa! Att det följer med nyttiga saker med det roliga är ingen nackdel. Litteraturläsning erbjuder möjligheter att uppleva saker ur andra människors perspektiv, att placera sig själv i en större kontext och att utöka sin språkliga kompetens vilket, i sin tur kanske gör det lättare att uttrycka sina egna tankar och känslor."

Vad utmärker en bra barnbok för dig?

"Den ska vara lockande och samtidigt ge lite tuggmotstånd. Det jag tycker utmärker en bra barnbok är när en komplicerad handling eller ett tungt ämne har ett till synes enkelt uttryck, eller tvärtom, när vardagen skildras på ett stilistiskt mer avancerat sätt."