Bookshelve

Jury med bred kunskap

Tolv ledamöter har det svåra men roliga uppdraget att varje år utvärdera de nominerade kandidaterna och utse en pristagare. Att belöna verk eller insatser av högsta kvalitet kräver kompetens om internationell barn- och ungdomslitteratur, ungas rättigheter och ungas läsning. Juryn består därför av författare, illustratörer, litteraturforskare, bibliotekarier, kritiker och barnrättsexperter. En ledamot representerar Astrid Lindgrens familj.

Ledamoten Balsam Karam är ej närvarande på bilden. Foto: Susanne Kronholm


Boel Westin (ordf.),
 Professor emeritus i litteraturvetenskap, Stockholm

Henry Ascher, Överläkare och docent i barnmedicin, Göteborg

Katarina Eriksson Barajas, Professor i pedagogik med inriktning mot didaktik vid Linköpings universitet

Elina Druker, Professor i litteraturvetenskap, Stockholm

Annika Edlund, Barnbibliotekarie och litteraturpedagog, Umeå

Per Gustavsson, Illustratör och författare, Stockholm

Balsam Karam, Författare och bibliotekarie

Katarina KieriFörfattare, Uppsala

Lena Kåreland, Professor emeritus i svenska, Uppsala

Janina Orlov, Översättare och litteraturvetare, Stockholm

Johan Palmberg, Rights manager på Astrid Lindgren Company och Astrid Lindgrens barnbarnsbarn

Mårten Sandén, Författare, Stockholm

Hårt arbete bakom varje beslut

Varje år går juryn igenom de hundratals förslag som kommer in från nominatorerna. De träffas åtta gånger om året och mellan mötena granskar, läser och diskuterar de nomineringarna som representerar högsta konstnärliga kvalitet. På våren offentliggör de sitt beslut vid det livesända tillkännagivandet. Läs mer om hur pristagarna utses

Utser nominatorer

För att få en världsomspännande överblick bjuder juryn in organisationer från hela världen att nominera kandidater. Organisationerna ska ha god kunskap om författare, illustratörer, berättare och läsfrämjande verksamhet i sina länder eller regioner. Juryn kan själv lägga till egna nomineringar. Varje år fastställer juryn också en lista över vilka som får nominera. Se listan över nominerande organisationer

Juryns arbetsordning

Juryledamöterna utses av Kulturrådets styrelse för fyra år i taget. Som längst kan de sitta i tolv år. På så sätt får juryarbetet den kontinuitet och integritet som behövs. Juryn har tagit fram en arbetsordning som bestämmer grunderna för juryarbetet. 
Läs mer om juryns arbetsordning