Så utses pristagaren

Arbetet med att finna rätt pristagare börjar lång tid innan beslutat fattas. Här förklarar vi hur nomineringsprocessen går till och hur juryn arbetar.

Januari: inbjudan skickas ut

Arbetet med att finna rätt pristagare börjar redan i januari året innan. Då bjuder juryn in nomineringsinstanser runt om i världen att föreslå kandidater till nästa års pris. I inbjudningsbrevet framgår hur många kandidater och i hur många kategorier varje instans får nominera. Inbjudan anger också vilket material som ska skickas in för att nomineringen ska vara komplett och godkännas av juryn. Nomineringsinstanserna arbetar sedan med att utse och samla in material om sina kandidater.

Maj: nomineringsförslagen kommer in

Nomineringarna ska ha inkommit till prisets kansli senast det datum som kommunicerats i nomineringsinbjudan. Juryn kan välja att inte beakta nomineringar som kommer in för sent eller som är ofullständiga. Alla inkomna nomineringar diarieförs på Kulturrådet och är därmed allmänna handlingar. När förslagen från nomineringsinstanserna har inkommit sammanställer kansliet nomineringsmaterialet. Juryns uppgift är att läsa, granska och begära in kompletteringar.

Oktober: nomineringarna inför nästa års pris offentliggörs 

Nu har de inkomna nomineringarna granskats och godkänts och juryn har lagt till egna nomineringar. Den kompletta listan över nomineringar inför nästa års pris publiceras därefter här på webbplatsen.

Oktober - februari: läsning, fördjupning, värdering 

Från oktober till februari läser och diskuterar juryn inkomna handlingar. Juryn sammanträder regelbundet och håller kontinuerlig kontakt med varandra och kansliet. Provöversättningar, utredningar och läsexemplar beställs. Mellan mötena läser de mängder av böcker och tar del av utlåtanden och referensmaterial. 

Mars/April: pristagare utses och tillkännages

I slutet av mars eller i början av april möts juryn för att fatta årets och den långa urvalsprocessens slutgiltiga beslut: vem (eller vilka) ska tilldelas Astrid Lindgren Memorial Award? Juryns ordförande har till uppgift att ringa upp pristagaren direkt efter det beslutsfattande mötet – och för någon väntar ett telefonsamtal som både glädjer och överraskar. Beslutet tillkännages samma dag på en presskonferens i Stockholm. Intresset är stort, nyheten om pristagaren får stor uppmärksamhet och sprids internationellt.

Maj: pristagaren tar emot priset

Pristagaren bjuds till Sverige för att under en vecka besöka skolor och bibliotek, hålla en offentlig föreläsning eller intervjuas i samtal samt träffa både fans och branschkollegor. Veckan avslutas med pompa och ståt när pristagaren officiellt tar emot priset vid en högtidlig ceremoni där bland andra H.K.H. Kronpinsessan Victoria och Sveriges kulturminister medverkar. Hit kommer även hundratals inbjudna gäster för att hylla både pristagaren och barn- och ungdomslitteraturen. 

December: juryn beslutar om vem som får nominera

Minst sex månader innan nomineringstiden går ut ska juryn slå fast vilka instanser i världen som har rätt att nominera kandidater till priset. Det betyder att juryn senast i december reviderar och kompletterar listan över nomineringsinstanser. Vill din organisation ansöka om att bli nomineringsinstans? Skicka ett mail med kontaktuppgifter och en kort presentation till nomination@alma.se senast 1 december.