Hoppa till huvudinnehållet (tryck Enter)

Så utses pristagaren

Arbetet med att finna rätt pristagare börjar redan i januari året innan. Då öppnar vi för att nominera till kommande års pris. De nominerade kandidaterna presenteras i oktober. Varje år på våren meddelar juryn vem som får priset.

Januari: inbjudan skickas ut

I januari bjuder juryn i nomineringsinstanser runt om i världen att föreslå kandidater till nästa års pris. I inbjudningsbrevet framgår hur många kandidater och i hur många kategorier varje instans får nominera. Inbjudan anger också vilket material som ska skickas in för att nomineringen ska vara komplett och godkännas av juryn. Nomineringsinstanserna arbetar sedan med att utse och samla in material om sina kandidater.

Maj: nomineringsförslagen kommer in

Senast den 15 maj ska nomineringarna ha inkommit till litteraturprisets kansli. Juryn kan välja att inte beakta nomineringar som kommer in för sent eller som är ofullständiga. Alla inkomna nomineringar diarieförs på Kulturrådet och är därmed allmänna handlingar. När förslagen från nomineringsinstanserna har inkommit sammanställer kansliet nomineringsmaterialet. Juryns uppgift är att läsa, granska och begära in kompletteringar.

Oktober: nomineringarna inför nästa års pris offentliggörs 

Nu har de inkomna nomineringarna granskats och godkänts och juryn har lagt till egna nomineringar. Den kompletta listan över nomineringar inför nästa års pris publiceras därefter här på webbplatsen.

Oktober - februari: läsning, fördjupning, värdering 

Från oktober till februari läser och diskuterar juryn inkomna handlingar. Juryn sammanträder regelbundet och håller kontinuerlig kontakt med varandra och kansliet. Provöversättningar, utredningar och läsexemplar beställs.

Mars/April: pristagare utses

Säsongens sista jurymöte hålls i slutet av mars eller i början av april. Då fattar juryn årets och den långa urvalsprocessens slutgiltiga beslut: vem eller vilka som får årets litteraturpris till Astrid Lindgrens minne. Beslutet offentliggörs av juryn vid en presskonferens direkt efter jurymötet.

Maj: pristagaren tar emot priset

Pristagaren bjuds till Sverige för en veckas ALMA-evenemang, såsom offentlig föreläsning eller samtal, att besöka skolor och bibliotek samt träffa läsare och journalister. Veckan avslutas med pompa och ståt när pristagaren officiellt tar emot priset av Kronprinsessan Victoria vid en ceremoni i Konserthuset Stockholm. 

December – juryn beslutar om vem som får nominera

Minst sex månader innan nomineringstiden går ut ska juryn slå fast vilka instanser i världen som har rätt att nominera kandidater till priset. Det betyder att juryn senast i december reviderar och kompletterar listan över nomineringsinstanser. Vill din organisation ansöka om att bli nomineringsinstans? Skicka ett mail med kontaktuppgifter och en kort presentation till nomination@alma.se senast 1 december.