Två flickor ligger och läser en bok, de ser hemlighetsfulla ut och fnittrar.

Barn har rätt till bra berättelser

Att få en läsupplevelse är att drabbas av en särskild kraft. En kraft som kan vidga världar, erövra språk, utmana tankar, låta fantasin vandra fritt. Astrid Lindgren Memorial Award instiftades 2002 av Sveriges regering för att värna barns rätt till bra berättelser.

Varje år belönas en person eller organisation som bidrar till litteraturens betydelse för barn och unga över hela världen. Prissumman på fem miljoner svenska kronor gör priset till världens största i sitt slag. Det visar hur viktig ungas läsning är, nu och i framtiden.

En kort film om priset

Till Astrid Lindgrens minne

Få har gjort så mycket för barns rätt till ett rikt inre liv som Astrid Lindgren. Hon förnyade barnlitteraturen och hennes berättelser älskas jorden över. Hon var också en grundmurad humanist som tog plats i samhällsdebatten – alltid med barnen och deras framtid i fokus. När Astrid Lindgren vid 94 års ålder gick bort 2002, instiftade Sveriges regering ett internationellt pris i syfte att hedra hennes minne och öka intresset för barn- och ungdomslitteratur i världen. 

Pristagarna utses av en jury med tolv ledamöter. Priset administreras av myndigheten Kulturrådet och kansliet ansvarar för kommunikation, stöd till juryn, ekonomi och alla aktiviteter som rör priset och pristagarna. 

Högsta konstnärliga kvalitet

Astrid Lindgren utvecklade barnlitteraturen som konstform. Priset delas därför ut till dem som arbetar vidare i hennes anda; med fantasi, mod, respekt och empati, och vars verk eller insatser håller högsta konstnärliga kvalitet. Den uppmärksamhet priset ger leder till att böcker översätts till fler språk och att fler barn möter god litteratur – underhållande, nyskapande, utmanande eller komplex.

Astrid Lindgren Memorial Award är ett sätt att bidra till en fredligare och mänskligare värld. Genom den internationella inriktning priset har, och den betydande prissumman på fem miljoner svenska kronor, vill man från svensk sida visa den betydelse man fäster vid kulturell stimulans när det gäller barns utveckling. Att barn och unga runtom i världen har tillgång till litteratur är en förutsättning för demokrati och öppenhet. Litteratur öppnar dörren till nya världar och har en förmåga att öka förståelsen och utbytet mellan kulturer och människor.

Astrid Lindgren var själv ett levande bevis på vad det kan innebära, och hennes verk kommer att fortsätt bygga broar mellan människor över generationer och kulturer länge än.