Hoppa till huvudinnehållet (tryck Enter)
Astrid Lindgren_Fotograf_Roine Karlsson.png

För barnen är bara det bästa gott nog

Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne är ett sätt att bidra till en mänskligare och mer öppen värld. Genom prisets internationella inriktning, och den betydande prissumman, vill Sverige visa att ungas läsning är viktig och värd att ta på djupaste allvar.

Världens största barn- och ungdomslitteraturpris

Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne är ett internationellt litteraturpris som instiftades 2002 av Sveriges regering för att hedra minnet av författaren Astrid Lindgren. Varje år belönas personer och organisationer, oavsett språk eller nationalitet, vars verk eller arbete håller högsta konstnärliga kvalitet och präglas av den humanistiska anda som förknippas med Astrid Lindgren. Prissumman på fem miljoner svenska kronor gör det till världens största barn- och ungdomslitteraturpris. Hittills har tjugo pristagare belönats. 

Priset administreras av Kulturrådet. Prisets engelska namn är Astrid Lindgren Memorial Award och kan förkortas ALMA.

För barns rätt till god litteratur

Syftet med priset är att stärka och öka intresset för barn- och ungdomslitteratur i världen. Basen för arbetet är Barnkonventionen och barns rätt till kultur. De läsupplevelser vi har som barn präglar oss för livet och formar vår världsbild. Unga har rätt till riktigt bra litteratur - underhållande, nyskapande, utmanande eller komplex. Det är en förutsättning för demokrati och öppenhet. Att böcker översätts till fler språk ökar förståelsen mellan kulturer och människor. Vad händer om barn och unga inte får tillgång till de världar som läsning öppnar dörrar till? Eller som Astrid Lindgren själv uttryckte det:

”Bra litteratur ger barnet en plats i världen, och världen en plats i barnet.”

Bild överst, foto: Roine Karlsson