ALMA 1.jpg

Från bilderbok till stop motion

I ”Jag har tips på en bok” har skolelever i årskurs 4 läst Shaun Tans och Baek Heenas bilderböcker och tolkat sin läsupplevelse i egna animerade filmer. Projektet är ett samarbete mellan Historieberättarna och Astrid Lindgren Memorial Award.

I november 2021 gemomfördes projektet "Jag har tips om en bok" där Historieberättarna höll workshops med elever från årskurs 4 vid Fruängens skola i Stockholm. Projektet har dokumenterats i en film där vi får möta några av barnen som arbetade med boken Det röda trädet:

Så gick arbetet till

Vid första workshoptillfället fick barnen chans att bekanta sig med två ALMA-pristagare. Gemensamt höglästes utvalda delar ur Shaun Tans bilderböcker Det röda trädet (2011) och Ankomsten (2006) samt ur Baek Heenas Magiska godiskulor (2020). Intrycksövningar varvades med skrivövningar och barnen analyserade även böckernas bilder. Varje barn fick sedan välja en bok att läsa vidare under svensklektionerna i skolan. 

Jag tänker att de röda löven är det glada livet och ibland ser man inte löven.

/elev i åk 4, Fruängens skola

Vid den andra workshopen fick deltagarna gestalta sina läsupplevelser i form av stop motion-filmer. Barnen skrev egna manus och med hjälp av olika material skapade de fantasifulla karaktärer och miljöer. De animerade filmerna utgår från känslor, scener och intryck som boken väckte. 

Om samarbetet

Genom samarbetet med Historieberättarna vill ALMA uppmuntra till läsning och inspirera unga att uttrycka sina drömmar, idéer, tankar och åsikter genom berättande. Historieberättarna verkar för att fler unga ska få delta i kulturlivet och göra sin röst hörd utifrån sina egna villkor. Sedan 2015 driver de berättarprojekt för främst barn och unga som uttrycker sig genom animation, text, poesi, film, musik och konst.

– Vi vill hitta sätt att uppmuntra ungas läsning och väcka deras lust att uttrycka sig. Samarbetet med Historieberättarna synliggör pristagarnas verk och uppmuntrar samtidigt barns och ungas egen kreativitet. Vi ser fram emot att tillsammans nå nya läsare och ge dem en inblick i litteratur och bildberättande från olika delar av världen, säger ALMA:s kanslichef Suzi Ersahin.

– Berättelsen är central i allt vårt arbete med barn och unga. Historieberättarna delar ALMA:s vision om det livsviktiga i läsandet och vi känner oss både hedrade och inspirerade över att öka möjligheterna för barns läsande genom ALMA-pristagarnas verk , säger Historieberättarnas verksamhetsledare Anusha Andersson.

Vill du komma i kontakt med Historieberättarna? Besök deras webbplats 

Se bilder från workshopen

Foto: Jonas Embring, Historieberättarna
Foto: Jonas Embring, Historieberättarna
Foto: Jonas Embring, Historieberättarna
Foto: Jonas Embring, Historieberättarna
Foto: Jonas Embring, Historieberättarna
Foto: Jonas Embring, Historieberättarna
Foto: Jonas Embring, Historieberättarna