Flicka läser en bok omgiven av andra barn

Pionjäranda i bergsbyar och kåkstäder

Banco del Libro är en icke-vinstdrivande institution med kontor i Venezuelas huvudstad Caracas. Den grundades som ett bytescenter för läroböcker, därav namnet, som betyder bokbanken. Med kreativitet och flexibilitet har Banco del Libro sedan växt och förgrenat sin verksamhet till hela landet och till barnbokens alla arenor och genrer.

Snabba fakta

Namn Banco del Libro
Född Grundad 1960
Land Venezuela
Yrke Läsfrämjande organisation
Belönad år 2007
Antal anställda Cirka trettio, en utvecklingsfrämjande mix av åldrar och professioner.

Juryns motivering

"Banco del Libro har med pionjäranda, uppfinningsrikedom och envishet ständigt sökt nya vägar för att sprida böcker och främja barns läsning i Venezuela. Entusiasm, professionalism, närhet till barnen och en befriande brist på byråkratiskt tänkande kännetecknar arbetet i såväl kåkstäder och bergsbyar som på universitet och i cyberrymden."

Banco del Libro grundades som ett bytescenter för läroböcker, därav namnet, som betyder bokbanken. Med kreativitet och flexibilitet har verksamheten sedan växt och förgrenat sin verksamhet till hela landet och till barnbokens alla arenor och genrer.

Under snart ett halvt sekel har Banco del Libro genom varierande projekt förmedlat böcker och lusten att läsa och skriva till ett oräkneligt antal barn och unga. Man har också byggt modellbibliotek, initierat skolbiblioteksnätverk, startat barnboksförlag och gett ut tidskrifter och publikationer.

Banco del Libro driver Latinamerikas största dokumentationscenter för barnlitteratur och fungerar som plantskola för unga forskare, författare, illustratörer och andra. Institutionen har satt avtryck inom hela den barnlitterära sfären i Venezuela och dess arbete har inspirerat många efterföljare i Latinamerika och andra delar av världen.

Verksamheten har tilldelats bl. a. IBBYs ASAHI Reading Promotion Award 1988 och IFLA’s Guust van Wesemael Award 2003.

Like Pippi Longstockings, we have embarked on countless adventures. We have used knapsacks and boxes, traveled in bookmobiles, boats, and fiber optic, always in the quest of defending children’s right to have books.

- Banco del Libro

Bilder

Tre kvinnor står på en scen, en håller i ett diplom
Bild från 2007 års prisutdelning som hölls på Skansen. Från vänster syns Kronprinsessan Victoria, Carmen Diana Dearden och Maria Medina. Foto: L-E Örthlund