Woman reading for a young child Foto: Wayne Quilliam

Lyfter värdet av de egna språken och berättelserna

Indigenous Literacy Foundation (ILF) erbjuder barn bland Australiens urfolk tillgång till bra litteratur för att öka läsandet och läsförmågan. Organisationen är verksam i 427 olika urfolksamhällen runt om på kontinenten. I sitt läsfrämjande arbete betonar ILF betydelsen av att urfolkens barn kan se sig själva, sin kultur och sitt språk återspeglas i böcker de läser.

Snabba fakta

Namn Indigenous Literacy Foundation
Grundades 2011
Land Australien
Yrke Läsfrämjande organisation
Belönad år 2024

Juryns motivering

"Med nyfikenhet och respekt arbetar Indigenous Literacy Foundation med läsning och berättande bland barn i de australiensiska urfolken. I tät samverkan med lokala samhällen lyfter de värdet av de egna språken och berättelserna. Genom att sprida böcker och stimulera läsande, berättande och skapande, bygger Indigenous Literacy Foundation läslust, stolthet, självförtroende och en känsla av tillhörighet. Alla barn har rätt till sitt språk och sin historia."

Bilder från ILF:s projekt

Woman reading for a young child

Genom programmet Book Supply tillhandahåller ILF nya, kulturellt relevanta böcker till urfolksamhällen runt om i Australien och på Torressundöarna.

Foto: Indigenous Literacy Foundation
Four happy children

För att göra barn under 5 år engagerade i läsning, och på så sätt möjliggöra utveckling av kritiska färdigheter för läskunnighet, har ILF startat programmet Book Buzz.

Foto: Indigenous Literacy Foundation
Woman reading for a young child

Genom programmet Community Publishing arbetar ILF utifrån önskemål från urfolksamhällen över hela Australien för att stödja utgivning av barnböcker som skapats i dessa samhällen.

Foto: Indigenous Literacy Foundation
Two children with t-shirts that says "Reading opens doors"

Genom projektet Reading Opens Doors Library sprider ILF kunskap om urfolken till det australiensiska majoritetssamhället.

Foto: Indigenous Literacy Foundation

Our Communities and families are strong. They are the backbone of our culture and our first educators.

- Ben Bowen, VD Indigenous Literacy Foundation