Illustrationer från boken Sagor om natten (Lilla Piratförlaget, 2017)

Linjernas mästare

Kitty Crowther är illustratör och författare, känd över hela världen för sina oefterhärmliga bilderböcker. Hennes bilder får sin helt unika karaktär av blyerts, tusch och färgpennor som är hennes främsta redskap. Hon har gett ut mer än fyrtio böcker varav ett tjugotal finns översatta till svenska.

Snabba fakta

Namn Kitty Crowther
Född 4 april 1970
Land Belgien
Yrke Bilderbokskonstnär
Belönad år 2010
Kuriosa Har en engelsk pappa och en svensk mamma.

Juryns motivering

"Kitty Crowther är linjens mästare, men också stämningens. Hon förvaltar, förvandlar och förnyar bilderboksberättandet. I hennes värld står dörren mellan fantasi och verklighet vidöppen. Tilltalet är varligt och personligt men verkningarna starka och i sin djupa inlevelse med dem som har det svårt visar hon på vägar där svaghet kan vändas till styrka. Humanism och medkänsla genomsyrar och binder samman hennes konstnärskap."

Om jag var tvungen att välja ett ord för att beskriva mig själv skulle det vara historieberättare. Jag har genomströmmats av berättelser så länge jag kan minnas. Böcker var min trygghet, min bubbla.

Kitty Crowther är illustratör och författare, som bor och verkar i Belgien. Hon föddes i Bryssel 1970, med en pappa från England och mamma från Sverige. Kitty Crowthers produktion omfattar ett 40-tal titlar huvudsakligen utgivna på belgiska och franska förlag. Böckerna översätts i rask takt till nya språk.

Kitty Crowthers böcker har ett personligt tilltal med en restriktiv repertoar av verktyg, där blyerts, tusch och färgpennor är hennes främsta redskap. Minspel, kroppsställningar och stämningslägen gestaltas med en osviklig precision. I hennes värld möter vi inga enkla schabloner. De landskap som historierna utspelar sig i liknar dem vi känner, men Kitty Crowther ser något mer; en värld rikare på möjligheter än vi anar. 

En av grundstenarna i hennes författarskap är att visa hur svaghet kan vändas till styrka. Hennes lojalitet med barnet är ovillkorlig. Den medkänsla och intensiva inlevelse Kitty Crowther visar för sina bokpersonligheter uttrycker den djupa humanism som går som en röd tråd genom hela hennes produktion.

Toppbild: Illustration från boken Sagor om natten (Lilla Piratförlaget, 2017)