PRAESAs nationella läsfrämjande projekt Nal’ibali

Kreativa läs- och berättarprojekt

PRAESA, som står för Project for the Study of Alternative Education in South Africa, är en organisation baserad i Kapstaden som bedriver läsfrämjande arbete för barn och ungdomar. På ett innovativt och handlingskraftigt sätt arbetar de för att lyfta fram litteraturens betydelse för både individens och samhällets utveckling.

Snabba fakta

Namn PRAESA
Född 1992
Land Sydafrika
Yrke Läsfrämjare
Belönad år 2015

Juryns motivering

"Med läsglädjen som ledstjärna ger PRAESA unika möjligheter för barn och ungdomar i Sydafrika att få tillgång till litteratur. Kreativa läs- och berättarprojekt skapar sociala sammanhang och gör litteraturen levande på flera språk. PRAESA visar genom sitt enastående arbete hur avgörande böcker och berättande är för att berika barns och ungdomars liv."

I över två decennier har PRAESA verkat innovativt och handlingskraftigt för att lyfta fram litteraturens betydelse för både individens och samhällets utveckling, alltid utifrån de specifika förutsättningar som finns i Sydafrika. Det strategiska arbetet fokuserar på läslust, barnets självkänsla och tillgång till sitt modersmål via läsning och berättande.

PRAESA har tre grundläggande mål: att erbjuda barn högkvalitativ litteratur på de olika sydafrikanska språken, att samarbeta med och skapa nätverk mellan läsfrämjande organisationer och förläggare samt att initiera och genomföra aktiviteter som verkar för en levande läs- och berättarkultur i socialt utsatta områden. Verksamheten bedrivs i kontinuerlig dialog med aktuell forskning och i samarbete med volontärer på gräsrotsnivå.

För att stimulera barns läsning på det egna språket har PRAESA producerat The Little Hands Books, en serie små böcker på olika afrikanska språk. Ett annat projekt är Vulindlela Reading Club som kombinerar muntligt berättande med läsning, sånglekar och dramatiseringar. Projektet har genererat ett stort antal läsklubbar i Kapstaden och andra provinser. Det nationella läsfrämjande projektet Nal’ibali är ett nätverk av läsklubbar som genom en mediebaserad kampanj dels vill uppmuntra barnens egen läsning, dels inspirera föräldrar, far- och morföräldrar och lärare att dela läsupplevelserna med barnen.

År 2014 tilldelades PRAESA Asahi Reading Promotion Award, ett läsfrämjande pris instiftat av IBBY, International Board on Books for Young People.

Prisutdelningen

 


Verksamhetsledaren Carol Bloch's tal vid prisutdelningen.