PRAESAs nationella läsfrämjande projekt Nal’ibali Foto: PRAESA

Kreativa läs- och berättarprojekt

PRAESA, som står för Project for the Study of Alternative Education in South Africa, är en organisation baserad i Kapstaden som bedriver läsfrämjande arbete för barn och ungdomar. På ett innovativt och handlingskraftigt sätt arbetar de för att lyfta fram litteraturens betydelse för både individens och samhällets utveckling.

Snabba fakta

Namn PRAESA
Född 1992
Land Sydafrika
Yrke Läsfrämjare
Belönad år 2015

Juryns motivering

"Med läsglädjen som ledstjärna ger PRAESA unika möjligheter för barn och ungdomar i Sydafrika att få tillgång till litteratur. Kreativa läs- och berättarprojekt skapar sociala sammanhang och gör litteraturen levande på flera språk. PRAESA visar genom sitt enastående arbete hur avgörande böcker och berättande är för att berika barns och ungdomars liv."

Carole Bloch, verksamhetsledare för PRAESA, i samtal med juryledamot Henry Asher. Filmat på Bokmässan i Göteborg den 22 september 2022.