Bild på barn, foto: Tamerinstitutet

Uthållighet, mod och idérikedom

Tamer Institute for Community Education (Tamerinstitutet) är en oberoende organisation som bedriver läsfrämjande arbete för barn och ungdomar på Västbanken och i Gaza.

Snabba fakta

Namn Tamerinstitutet
Född grundades 1989
Land Västbanken och i Gaza
Yrke Läsfrämjande organisation
Belönad år 2009

Juryns motivering

"Med uthållighet, mod och idérikedom har Tamerinstitutet under två decennier stimulerat palestinska barns och ungdomars läslust och kreativitet. Under svåra förhållanden bedriver man ett läsfrämjande arbete av osedvanlig bredd och mångsidighet. I Astrid Lindgrens anda ser Tamerinstitutet ordets makt och bokens, berättelsens och fantasins kraft som viktiga nycklar till livsmod, självkänsla och tolerans."

With Words We Overcome Walls

- Tamer Institute for Community Education

Tamerinstitutet bedriver läsfrämjande verksamhet i form av bl.a skrivarverkstäder, berättar- och dramaklasser, läskampanjer, utgivning av barnlitteratur, utbildning av bibliotekarier och utgivning av en tidning med ungdomars egna berättelser, reflektioner och texter.

De arbetar utifrån fyra kärnvärderingar: att ta till vara den resurs som ligger i befolkningen, att kunskap och utbildning är de viktigaste byggstenarna för samhället, att  ungdomar är en viktig kraft i samhällets uppbyggnad och utveckling och slutligen, den lilla gruppen och den lokala förankringen är viktig. Intiativet till förändring måste bottna hos de berörda.

Tamerinstitutet arbetar för ett Palestina där barn och unga i en trygg och demokratisk miljö kan utveckla sina kunskaper och färdigheter och därmed uppnå sina drömmar. Institutets vision är bra utbildning för alla, tillgång till information, uttrycksfrihet och där barn och unga känner sig värdesatta och hörda. Drömmen är ett Palestina där barn och unga kan leka, lära och utvecklas tillsammans och därigenom dela idéer, erfarenheter och uttrycka sig konstnärligt genom skrivande, dialog och konst.