Bild på barn, foto: Tamerinstitutet

Uthållighet, mod och idérikedom

Tamer Institute for Community Education (Tamerinstitutet) är en oberoende organisation som bedriver läsfrämjande arbete för barn och ungdomar på Västbanken och i Gaza.

Snabba fakta

Namn Tamerinstitutet
Född grundades 1989
Land Västbanken och i Gaza
Yrke Läsfrämjande organisation
Belönad år 2009

Juryns motivering

"Med uthållighet, mod och idérikedom har Tamerinstitutet under två decennier stimulerat palestinska barns och ungdomars läslust och kreativitet. Under svåra förhållanden bedriver man ett läsfrämjande arbete av osedvanlig bredd och mångsidighet. I Astrid Lindgrens anda ser Tamerinstitutet ordets makt och bokens, berättelsens och fantasins kraft som viktiga nycklar till livsmod, självkänsla och tolerans."

Läsfrämjande organistion baserad i Ramallah, grundad 1989.

Tamer Institute for Community Education (Tamerinstitutet) är en oberoende organisation som bedriver läsfrämjande arbete för barn och ungdomar på Västbanken och i Gaza.

Tamerinstitutet grundades för att ge barn tillgång till böcker och alternativt lärande då barns och ungas skolgång, fritid och liv blivit lidande av oroligheterna i området. Tamerinstitutet delar också ut läspass i vilka man får en stämpel för varje bok man läst. En tydlig symbol för att den som kan läsa böcker existerar inga gränser. Som Astrid Lindgren sade: ”Bra barnlitteratur ger barnet en plats i världen och världen en plats i barnet”.

Tamerinstitutet är navet i ett nätverk som arbetar med skrivarverkstäder, berättande, drama och bokprat för barn och ungdomar. De förser bibliotek med barnböcker och de utbildar bibliotekarier och föräldrar.

Varje år anordnas en nationell läskampanj som kulminerar med National Reading Week. 2008 nådde kampanjen 52 000 barn i flyktingläger och i avlägsna byar och samhällen som deltog i bokprat, drama, tecknar- och skrivarverkstäder. Tamerinstitutet bedriver också ungdomsverksamhet. Ungdomarna, som ofta deltagit i Tamers arbete sedan de var barn, gör bland annat en egen tidning, Yara´at. Där publicerar de tankar, dikter och berättelser. När Tamerinstitutet startade fanns praktiskt taget inga palestinska barnböcker. I dag har organisationen publicerat mer än 130 titlar och flera av de barn som gått i Tamerinstitutets skrivarverkstäder har som vuxna börjat skapa egna böcker.

With Words We Overcome Walls

- Tamer Institute for Community Education

Tamerinstitutet bedriver läsfrämjande verksamhet i form av bl.a skrivarverkstäder, berättar- och dramaklasser, läskampanjer, utgivning av barnlitteratur, utbildning av bibliotekarier och utgivning av en tidning med ungdomars egna berättelser, reflektioner och texter.

De arbetar utifrån fyra kärnvärderingar: att ta till vara den resurs som ligger i befolkningen, att kunskap och utbildning är de viktigaste byggstenarna för samhället, att  ungdomar är en viktig kraft i samhällets uppbyggnad och utveckling och slutligen, den lilla gruppen och den lokala förankringen är viktig. Intiativet till förändring måste bottna hos de berörda.

Tamerinstitutet arbetar för ett Palestina där barn och unga i en trygg och demokratisk miljö kan utveckla sina kunskaper och färdigheter och därmed uppnå sina drömmar. Institutets vision är bra utbildning för alla, tillgång till information, uttrycksfrihet och där barn och unga känner sig värdesatta och hörda. Drömmen är ett Palestina där barn och unga kan leka, lära och utvecklas tillsammans och därigenom dela idéer, erfarenheter och uttrycka sig konstnärligt genom skrivande, dialog och konst.