En affisch för 17 skäl för barnboken

Varför behöver barn läsa?

Som svar på frågan kan man använda "17 skäl för barnboken" . Det är en samling riktigt goda argument för barnlitteratur som är framtagna av Svenska barnboksakademin. Materialet kan användas både i och utanför Sverige av alla som vill lyfta läsning och barns tillgång till böcker.

17 skäl för barnboken skrevs 1996 av Svenska Barnboksakademin. Idén uppstod eftersom många efterfrågade enkla, pedagogiska argument för läsning att presentera för skolledare, politiker och alla andra med makt över barns tillgång till böcker. Skälen presenterades först som en liten skrift men uppstod senare i fler skepnader. Idag finns de tillgängliga i en folder, som snygga affischer, digitalt bildspel, en pixibok och allra senast samlade i utställningen En hyllning till barnboken som översatts till över tjugo språk och sprids över världen via bland annat Svenska Institutet. 

Var med och sprid skälen där du tycker det behövs! Affischerna och foldern är gratis och kan skrivas ut direkt från Barnboksakademins webbplats

17 skäl för barnboken:

1. Boken kan få oss att skratta och gråta, den kan trösta och visa oss nya möjligheter.

2. Boken hjälper oss att utveckla vårt språk och vårt ordförråd.

3. Boken stimulerar fantasin och övar oss i att skapa inre bilder.

4. Boken kan väcka nya frågor som engagerar och ger oss något att tänka vidare på.

5. Boken ger oss begrepp att tänka med, den vidgar vårt medvetande och vår värld.

6. Boken ger oss kunskap om natur, teknik och historia, om andra länder och andra sätt att leva.

7. Boken låter oss vara någon annan. Det tränar vår förmåga till medkänsla och empati.

8. Boken får oss att fundera över vad som är rätt eller fel, gott eller ont.

9. Boken kan förklara verkligheten och hjälpa oss att förstå sammanhang.

10. Boken kan visa oss att det mesta kan ses från olika håll.

11. Boken stärker vår självkänsla när vi upptäcker att det finns andra som tänker och känner som vi.

12. Boken hjälper oss att förstå att vi både är lika och olika.

13. Boken ger sällskap när vi är ensamma.

14. Boken är en del av kulturarvet. Den ger oss gemensamma läsupplevelser och referensramar.

15. Den höglästa boken är en mötesplats för barn och vuxna.

16. Barnboken låter oss möta olika konstformer som illustration, fotografi, poesi och dramatik.

17. Barnboken är det första mötet med litteraturen - en oändlig värld som räcker livet ut.

Läs mer på Svenska barnboksakademins webbplats

Illustrationen i bilden överst på sidan är skapad av Stina Wirsén och hör till affischen för skäl 1: Boken kan få oss att skratta och gråta, den kan trösta och visa oss nya möjligheter.